Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους από τον Δήμο Πατρέων | dete

Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους από τον Δήμο Πατρέων

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν σύμφωνα με την 558/39122 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Τ.Β΄20.04.2017) σε ηλεκτρονική μορφή από την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαϊας οι κυρωμένες καταστάσεις κτηνοτρόφων στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία θα εκδοθούν τα έντυπα κατανομής βοσκήσιμων γαιών τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης. Καλούνται οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Πατρέων στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου να προσέλθουν στο Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας (Μαιζώνος 147 2οςόροφος) στην Πάτρα, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής και να ενημερωθούν για την καταβολή του μισθώματος.
Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση με Απόφαση Επιτροπής της Κατανομής των βοσκήσιμων γαιών για το 2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας ( πληροφορίες Κων. Αρώνης τηλ. 2613610317).