ΑΚΙΔΑ (Δυτ. Αχαΐα): Για την επέκταση της ανάπλασης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου | dete

ΑΚΙΔΑ (Δυτ. Αχαΐα): Για την επέκταση της ανάπλασης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης ΑΚΙΔΑ αναφέρει:
Στις σύγχρονες πόλεις που αναζητούν το μέλλον τους, για να είναι βιώσιμες και να γίνουν αλλαγές, απαιτείται κατάθεση απόψεων, διάλογος, συμμετοχή της κοινωνίας και φορέων.
Η υπό χρηματοδότηση μελέτη της Β φάσης ανάπλασης, δεν έτυχε ποτέ ουσιαστικής διαβούλευσης και δεν έλαβε υπ όψιν της, αναγκαιότητες που δεν έχουν υλοποιηθεί στην πόλη ( εύρεση χώρων στάθμευσης, προστασία του έργου της πρώτης φάσης ανάπλασης κ.α.). Εντάχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή πρώτα για χρηματοδότηση και μετά έγινε η παραλαβή της. Επίσης, απαιτεί κατά την δημοπράτησή της άμεσα και ιδία συμμετοχή του Δήμου, ύψους πάνω από 500.000 ευρώ, κόστος που είναι δυσβάστακτο για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, τουλάχιστον για το 2020.
Με βάση τα παραπάνω η δημοτική αρχή θα πρέπει διερευνήσει αλλαγές που είναι αναγκαίες να γίνουν στη μελέτη και να ξεπεράσει τα παραπάνω οικονομικά εμπόδια, πριν προχωρήσει στην δημοπράτηση, ώστε το έργο αυτό να είναι λειτουργικό.
Επίσης, επισημάνουμε και προτείνουμε ένα πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα και την κυκλοφοριακή ροή στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της διοικητικά και οικονομικά, να αναδείξει την ιστορία της αρχαίας Δύμης και να διευκολύνει την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του παραλιακού μετώπου της.
Χρειάζεται άμεσα:
Προστασία του έργου της πρώτης φάσης ανάπλασης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου (επισκευή φθορών του έργου, επίλυση του προβλήματος της δυσοσμίας των φρεατίων αποχέτευσης, τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας στην πόλη και αστυνόμευση). Για τους λόγους αυτούς η δημοτική αρχή, πρέπει να προχωρήσει στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για δημιουργία χώρων στάθμευσης και ενοικίαση ή αγορά άλλων, καθώς και σε αναζήτηση οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό.
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, η περιφρούρηση κοινόχρηστων χώρων ,η ανάδειξή οδών ( ιδιαίτερα των σοκακιών του ιστορικού κέντρου), καθώς οι ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στις πλατείες, μαζί με τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο και το σταθμό του προαστιακού, είναι ένα πρώτο πλαίσιο μέτρων και παρεμβάσεων που μπορούν να κάνουν την πόλη να είναι περισσότερο βιώσιμη, λειτουργική και επισκέψιμη.