ΑΕΚ: Αναρτήθηκε η τελική σύμβαση για την «Αγιά Σοφιά» | dete

ΑΕΚ: Αναρτήθηκε η τελική σύμβαση για την «Αγιά Σοφιά»

Η τελική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΤΟΜΗΣ αναρτήθηκε στη Διαύγεια και αρχίζουν πλέον και τα έργα στους εσωτερικούς χώρους.

Από τις τάξεις της ΑΕΚ έβγαινε εκνευρισμός την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη των εσωτερικών εργασιών, τις οποίες έχει αναλάβει η εταιρεία ΤΟΜΗ. Από εδώ και πέρα, όμως, δε θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, αφού αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τελική σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία και στην Περιφέρεια Αττικής.

Σε αυτή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής.

«ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο δεύτερο των συμβαλλομένων, δηλαδή τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων», ενώ όσον αφορά το χρονικό όριο της αποπεράτωσής του, αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τους 16 μήνες, όπως υπογραμμίζεται: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε συνολική προθεσμία δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης».