Αγωνία για την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για το Καζίνο Ρίου

Καθοριστική για το μέλλον του Καζίνο Ρίου και των εργαζομένων του ίσως αποδειχθεί η σημερινή ημέρα, καθώς εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου, πάνω στην αίτηση προσωρινής διαταγής τετράμηνης προστασίας έναντι κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων και των εργατικών αξιώσεων, την οποία κατέθεσε η εταιρεία.
Η ΑΙΤΗΣΗ
Η αίτηση κατατέθηκε μετά την κατάσχεση ποσού 90.000 ευρώ περίπου, από ομάδα 40 νυν και πρώην εργαζόμενων της επιχείρησης που διεκδικούν δεδουλευμένους μισθούς και φιλοδωρήματα και δεν έχουν αποδεχθεί τη συμφωνία ρύθμισης μεταξύ επιχείρησης και σωματείου εργαζομένων.
Με την αίτησή της, η επιχείρηση επιδιώκει να μπει σε καθεστώς προστασίας έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής προσπάθειας κατάσχεσης, επικαλούμενη πρόθεση υπαγωγής της, σε καθεστώς εξυγίανσης του άρθρου 106β του Πτωχευτικού Κώδικα.