Έτοιμο να ανανεώσει τη θητεία του Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος εμφανίζεται το Μαξίμου | dete

Έτοιμο να ανανεώσει τη θητεία του Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος εμφανίζεται το Μαξίμου

Στις 25 Ιουνίου λήγει η θητεία του κ. Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος και αρκετοί φιλόδοξοι διεκδικητές του θώκου έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν το Mέγαρο Μαξίμου προκειμένου να αναδειχθούν σε κεντρικούς τραπεζίτες.

Οι πληροφορίες όμως που έρχονται τόσο από συνεργάτες του πρωθυπουργού όσο και από μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι πως ο κ. Στουρνάρας θα παραμείνει στη θέση του καθώς ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σχεδόν αποφασίσει ότι θα του ανανεώσει τη θητεία, παρά τα όσα διαρρέουν κατά καιρούς περί μη αγαστής συνεργασίας του με την σημερινή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Κριστίν Λαγκάρντ.

Θυμίζουμε ότι βάσει του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 29) η θητεία του διοικητή έχει διάρκεια έξι χρόνων και ο διορισμός τόσο του ιδίου όσο και των υποδιοικητών γίνεται «με Προεδρικό ∆ιάταγµα, µετά πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας, υποχρεούνται δε να διαθέτωσιν ολόκληρον τον χρόνον αυτών διά τας υποθέσεις της Τραπέζης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων καθ’ ας νόµω αποτελούσι µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων ή Κρατικών συµβουλευτικών Σωµάτων.