Έρευνα Markit: Ύφεση στον μεταποιητικό τομέα | dete

Έρευνα Markit: Ύφεση στον μεταποιητικό τομέα

Οι συνθήκες του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μηνιαίας έρευνας της Markit. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, την ύφεση στον μεταποιητικό τομέα υπογράμμισαν η περαιτέρω μείωση των νέων εργασιών, η οποία οδήγησε σε επακόλουθη μείωση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα των περιορισμένων απαιτήσεων παραγωγής, οι εταιρείες μείωσαν τα επίπεδα προσωπικού και περιόρισαν τις αγορές προμηθειών. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη των κατασκευαστών συμπιέστηκαν μετά από περαιτέρω έντονη αύξηση του κόστους, σε συνδυασμό με τη μείωση των μέσων τιμών πώλησης. Παρά το γεγονός αυτό, οι προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη καταγράφηκαν ως οι πιο αισιόδοξες σε διάστημα οκτώ μηνών.