Έρευνα: Πάνω από τους μισούς γιατρούς θεωρούν ότι το ΕΣΥ εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς | dete

Έρευνα: Πάνω από τους μισούς γιατρούς θεωρούν ότι το ΕΣΥ εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς

Με τα πιο μελανά χρώματα απεικονίζουν τον χώρο της υγείας Έλληνες πολίτες αλλά και γιατροί, αποτυπώνοντας την έντονη ανησυχία τους σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται -ή δεν παρέχονται- εντός του συστήματος δημόσιας υγείας και τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Εικόνες σταθερής επιδείνωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας εκτός του ΕΣΥ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την έκβαση των προβλημάτων υγείας των ασθενών, αμείωτο ρεύμα φυγής γιατρών εκτός Ελλάδας (brain drain), οικονομικές δυσκολίες (και για τους πολίτες που δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους αλλά και για τους ιδιώτες γιατρούς που δεν μπορούν να συντηρήσουν τα ιατρεία τους), ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας άγνωστο στην πλειονότητα των πολιτών στους οποίους απευθύνεται, αποκαλύπτουν τα ευρήματα πανελλαδικής έρευνας που διενήργησε η εταιρία Alco, σε γιατρούς και πολίτες, για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Η έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 24 -28 Σεπτεμβρίου 2018, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 25 ετών και άνω από όλη την Ελλάδα καθώς και σε 400 γιατρούς του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα, μέλη του ΙΣΑ, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας Alco, κ. Κώστα Παναγόπουλο, στα γραφεία του ΙΣΑ, παρουσία του προέδρου κ. Γιώργου Πατούλη, του ταμία κ.Φώτη Πατσουράκου και του γενικού γραμματέα κ. Αλέξιου Βασιλείου.

Τι βλέπουν οι γιατροί του ΕΣΥ

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών εκτιμά ότι οι συνθήκες εργασίας τους έχουν επιδεινωθεί, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες έχουν χειροτερέψει σημαντικά απέχοντας κατά πολύ από εκείνες της Ευρώπης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ασθενείς. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης, 4 στους 10 ιδιώτες γιατρούς δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους. Την ίδια στιγμή, σταθερά στη φυγή εκτός Ελλάδας βρίσκεται προσανατολισμένη η σκέψη των γιατρών: το 45% του δείγματος δηλώνει ότι έχει σκεφτεί/ σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό.

Θολό βλέπουν το τοπίο οι Έλληνες γιατροί και σε ό,τι αφορά την πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση δημιουργία συστήματος για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). επτά στους δέκα ιδιώτες γιατρούς δήλωσαν ότι δεν θα συνεργάζονταν με το νέο σύστημα.

Ειδικότερα η έρευνα έδειξε τα εξής:

-το 60% των γιατρών εκτιμά ως αρνητικά και πολύ αρνητικά την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια ενώ το 24% θετικά

-το 46% εκτιμά ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιδεινωθεί και το 13% θεωρεί ότι βελτιώθηκαν

-το 48% θεωρεί ότι ευθύνονται οι λανθασμένες πολιτικές για την επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ενώ το 34% η οικονομική κρίση

-το 63% των γιατρών εκτιμά ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθενή ενώ το 25% θεωρεί ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τους ασθενείς

-το 64% των γιατρών του Δημόσιου τομέα θεωρεί ότι οι συνθήκες εργασίας, στα Δημόσια νοσοκομεία έχουν επιδεινωθεί, το 31% ότι είναι στάσιμες και το 4% ότι βελτιώθηκαν

-το 75% θεωρεί ότι οι αμοιβές των γιατρών στα Δημόσια νοσοκομεία επιδεινώθηκαν και το 23% ότι είναι στάσιμες

-το 39% δυσκολεύεται να συντηρήσει το ιατρείο του

-το 53% έχει σκεφθεί να φύγει στο εξωτερικό.

Σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

-το 64% των ιατρών του ιδιωτικού τομέα αξιολογεί αρνητικά το νέο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας και το 18% θετικά

-το 57% θεωρεί ότι το νέο σύστημα, θα οδηγήσει σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ το 19% βελτίωση

-το 80% θεωρεί ότι το νέο σύστημα δεν προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελματικές συνθήκες για τους γιατρούς ενώ το 8% θεωρεί ότι προσφέρει

-το 72% των γιατρών του ιδιωτικού τομέα δεν θα συνεργαζόταν με το νέο σύστημα ενώ το 16% θα συνεργαζόταν.

Τι βλέπουν οι πολίτες στο σύστημα δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κάθε άλλο παρά εμπιστοσύνη στο σύστημα δημόσιας υγείας (αισθάνονται πως μπορεί να) έχουν οι Έλληνες πολίτες- χρήστες των υπηρεσιών υγείας – κι αυτό παρά το γεγονός πως τελικά το ΕΣΥ γίνεται για αυτούς μονόδρομος αφού 3 στους 4 Έλληνες κάνουν κάθε χρόνο χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, η έρευνα στους πολίτες έδειξε τα εξής:

-το 41% θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, το 36% ότι είναι στάσιμες και το 14% εκτιμά ότι βελτιώθηκαν

-μόνο 1 στους 3 μπορεί να καλύψει τις δαπάνες για την υγεία του. Το 49% δηλώνει πως δυσκολεύεται να καλύψει οικονομικά τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υγεία του (κυρίως άτομα άνω των 65 ετών) και 4 τους 10 τη δαπάνη για φάρμακα

-το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το σύστημα δημόσιας υγείας εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει (συμμετοχές, εξετάσεις κ.τ.λ.), αλλά να καταβάλλει επιπλέον και άτυπη, «μαύρη» πληρωμή για γρήγορη εξυπηρέτηση.

Σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας:

-το 86% δεν έχει κάνει εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό που θα τον παρακολουθεί

-το 66% των πολιτών δεν έχει ενημερωθεί για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

-μόνο το 16% έχει σκοπό να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό. Το 47% θα παραμείνει στο γιατρό που τον παρακολουθεί ενώ το 37% δεν γνωρίζει για το νέο σύστημα

-Η εκτίμηση των περισσότερων (47% έναντι 17%) είναι ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό, δυσκολεύει την πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, τόνισε τα εξής:

«Η έρευνα αποδεικνύει την κατάρρευση του Δημόσιου συστήματος υγείας τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας των αποτυχημένων και επικίνδυνων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η εικόνα που αποκαλύπτεται –εικόνα ντροπής για την ελληνική κοινωνία- αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τόσο τους ασθενείς που δεν μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους όσο και τους γιατρούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη έξοδα των ιατρείων τους. Η δε περίφημη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί μία ακόμα παταγώδη αποτυχία που απορύθμισε περαιτέρω το σύστημα. Όπως αποδεικνύεται, η σημερινή κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και τη Δημόσια υγεία».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alco κ. Κώστας Παναγόπουλος, επεσήμανε πως «Σύμφωνα με τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας η κοινωνία, που χρησιμοποιεί έντονα το Δημόσιο σύστημα Υγείας, εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε επιδείνωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών και βεβαίως αναζητά την αντιστροφή της τάσης αυτής και τη βελτίωση τους. Ενώ ο ιατρικός κόσμος ανησυχεί έντονα για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, εκτιμά ότι οι συνθήκες εργασίας του έχουν επιδεινωθεί, όπως και οι παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες απέχουν πολύ από εκείνες της Ευρώπης, τόσο, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν ακόμα και κίνδυνοι για τους ασθενείς».