Άρχισαν τα όργανα για τον κανονισμό περί τραπεζοκαθισμάτων- Διαμαρτύρονται για τις λωρίδες που “κόβουν” στη μέση τα μαγαζιά ενώ οι κάτοικοι στην Ηφαίστου “σιγοβράζουν” | dete

Άρχισαν τα όργανα για τον κανονισμό περί τραπεζοκαθισμάτων- Διαμαρτύρονται για τις λωρίδες που "κόβουν" στη μέση τα μαγαζιά ενώ οι κάτοικοι στην Ηφαίστου "σιγοβράζουν"

Ξεκίνησσν τα όργανα για το νέο κανονισμό του Δήμου περί τραπεζοκαθισμάτων σε πεζόδρομους και πεζοδρόμια της Πάτρας. Κόκκινο πανί για τους καταστηματάρχες, η απαγόρευση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε δύο ζώνες, ιδίως σε ό,τι αφορά τις στοές: Αυτή που εφάπτεται με το κατάστημα και αυτή που βρίσκεται στο ύψος της κολώνας, προκειμένου να υπάρχει χώρος για τη διέλευση των πεζών, περίπου 1,5 μέτρου. Όπως ορίζεται από τον κανονισμό, σε περιπτώσεις που το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μικρότερο του 1,5 μέτρου, τότε απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε στοιχείου.

Όπως λένε οι καταστηματάρχες της περιοχής, αυτό επί της ουσίας κόβει στη μέση τα μαγαζιά τους, γεγονός που δημιουργεί δυσλειτουργία.

ΤΙ ΠΡΟΒλΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΟΕΣ

"Στις λειτουργικές στοές (όπου δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης πεζών απρόσκοπτα σε όλο το μήκος κάθε στοάς και των μεταξύ τους κάθετων οδών), δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κανένα σημείο επί αυτών, ούτε στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ  των υποστυλωμάτων αυτών, (πχ στοές οδών Κορίνθου , Κανακάρη , Ερμού ,κλπ.)" αναφέρει ο κανονισμός.
"Στις μη λειτουργικές-αδιέξοδες στοές, όπου δηλαδή παρεμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση των πεζών λόγω μη υλοποίησης της στοάς, δημιουργούνται απρόβλεπτες και ουσιαστικές επιπλοκές, αφενός στην κίνηση των πεζών και αφετέρου στην λειτουργία των επιχειρήσεων εντός των στοών στα ανωτέρω τμήματα και προκειμένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η λειτουργικότητα αυτών των χώρων, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων και σε συνέχεια των υποστυλωμάτων των Στοών εξασφαλίζοντας πάντα ελάχιστο πλάτος διέλευσης 1,50 μ.

Στις στοές της οδού Γερμανού λόγω περιορισμένης επισκεψιμότητας των χώρων, των ειδικών χαρακτηριστικών της περιοχής (χαμηλούς συντελεστές δόμησης κ.α.), επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλάτος 0,60μ. επί των προβολών των καταστημάτων και σε συνέχεια των υποστυλωμάτων των Στοών εφόσον εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης πεζών πλάτους 1.50μ (βλέπε  7.1.2.2) , με ελεύθερες τις προσβάσεις των εκεί κατοικιών. ( βλέπε σχετικό σκαρίφημα)

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Ι. Πεζόδρομος οδού Γεροκωστοπούλου

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με τα καταστήματα και από τις δύο πλευρές της οδού, έως τα σημεία που ορίζονται από τα πρώτα εσωτερικά μαρμάρινα στοιχεία της κατά μήκος διαμόρφωσης του πεζόδρομου, χρώματος μαύρου, ένθεν και ένθεν της οδού (από την οδό Ρήγα Φεραίου έως και την οδό  Καραϊσκάκη). Από την οδό Καραϊσκάκη έως και την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε επαφή με το κατάστημα  και σε τέτοιο πλάτος ώστε να εξασφαλίζεται   ελεύθερη λωρίδα  διέλευσης πεζών  1,5 μ. σε επαφή με  το κεντρικό υπερυψωμένο διάδρομο διέλευσης πεζών.

Μετά την οδό Ηφαίστου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε επαφή με τα εκεί καταστήματα και σε επιφάνειες που απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο Τμήμα.

ΙΙ. Πεζόδρομος οδού Τριών Ναυάρχων

Τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετούνται στην προβολή των καταστημάτων, σε λωρίδα πλάτους 4μ., σε επαφή με τα καταστήματα.
Παραμένει ελεύθερη λωρίδα διόδου πλάτους  τουλάχιστον 4μ., ένθεν και ένθεν του ρείθρου του πεζοδρομίου της νησίδας, λόγω της σχεδιαζόμενης το επόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του ποδηλατοδρόμου που θα διαμορφωθεί παράπλευρα της εκεί υπάρχουσας νησίδας πρασίνου.
Δεν τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα στις καθέτους οδούς και στους ενδιάμεσους χώρους που αναπτύσσονται κατά μήκος της υπάρχουσας κεντρικής νησίδας πρασίνου.
Για το τμήμα από την οδό Αλ. Υψηλάντου έως και την κλίμακα της οδού προς τα Υψηλά Αλώνια οι προς παραχώρηση χώροι τραπεζοκαθισμάτων απεικονίζονται στο συνημμένο σχέδιο Τμήμα Θ’.

ΙΙΙ. Πεζόδρομος οδού Αγίου Νικολάου

Η ανωτέρω οδός είναι τοπίο που αποτελεί ζωντανή μνήμη της ιστορίας της πόλης, με σημαντικά κτίρια διατηρητέα, με αξιόλογα Αρχιτεκτονικά στοιχεία και ενδιαφέρουσα τυπολογία και έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Είναι επιβεβλημένο όπως :

Όλες οι στοές και το ανάπτυγμα τους, το μεταξύ των υποστυλωμάτων επί της οδού παραμένουν ελεύθερα, χωρίς εμπόδια (πχ. έκθεση προϊόντων, αποθήκευση καθισμάτων , τραπεζιών κλπ ) .
Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από την εξωτερική πλευρά των  υποστυλωμάτων των στοών έως την κατασκευασμένη Αρχιτεκτονική λεπτομέρεια της Διαμόρφωσης του πεζοδρόμου, την εκατέρωθεν και κατά μήκος αυτού, ερυθρά λωρίδα μαρμαροεπένδυσης, όπως στο συνημμένο σχέδιο.

ΙV. Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου – Παντανάσσης 

  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Για τον ανωτέρω πεζόδρομο είναι σε ισχύ, κανονισμός λειτουργίας αυτού (41/2010- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), με τα δεδομένα του οποίου συμφωνεί η ομάδα εργασίας. Συμπληρωματικά και προς επίλυση λειτουργικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν με την λειτουργία του πεζοδρόμου στην νέα του χρήση, παραχωρείται χώρος εντός των στοών, λειτουργικών ή μη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εξασφαλίζοντας ελάχιστο πλάτος ελεύθερης διέλευσης 1,50 μ..).

ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Σε ό,τι αφορά την Ηφαίστου, ο κανονισμός δίνει παράταση 2 ετών στην ανοχή περί τραπεζοκαθισμάτων για τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα.  (7.1.3.1. Σε πεζόδρομους πλάτους έως 4,50 μ. δεν χορηγούνται χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Για τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα δύναται για δύο έτη να παραχωρείται ότι παρεχωρείτο και σε μικρότερα πλάτη πεζοδρόμων).

Η εξαίρεση έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων εκτός των ορίων που προβλέπονται και θεωρούν ότι η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι ήδη υπερβολική για το μέγεθος του δρόμου, ενώ εκφράζουν απορία σχετικά με την εξαίρεση που όπως λένε τους κάνει τη ζωή δύσκολη, ενώ εγκυμονεί κινδύνους.