Άμεσα η προκήρυξη για τις 3.000 θέσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» | dete

Άμεσα η προκήρυξη για τις 3.000 θέσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Στο δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο είναι η προκήρυξη 3.000 μονίμων υπαλλήλων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Θα επιλεγεί προσωπικό από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν σε περισσότερους από 270 Δήμους (ΟΤΑ α΄ βαθμού) όλης της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω προκήρυξη θα είναι η πρώτη προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας που θα εκδοθεί το 2020.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι Βοηθητικό προσωπικό, Οδηγοί, κ.α.

e-dimosio.gr