Άγρια κόντρα Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας με Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας | dete

Άγρια κόντρα Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας με Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας

«Μόνο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, αντέδρασε στην αυτονόητη προτροπή μας προς τις συνεργαζόμενες Φαρμακαποθήκες για την ορθολογική εκτέλεση των παραγγελιών των Φαρμακείων», επισημαίνει στην απαντητική του επιστολή προς τον τοπικό σύλλογο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει στην απάντησή του: «Είναι γνωστό στον τομέα των φαρμακοποιών ότι επί 20 και πλέον έτη, η Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. καλύπτει τις ελλείψεις φαρμάκων που προκαλούνται από τις ιδιωτικές εταιρείες  και δεν δημιουργεί η ίδια ελλείψεις.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι η Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. αποτελεί πολύτιμο αρωγό στην θεραπευτική προσπάθεια όλων των ασθενών ανά την Επικράτεια, συνεργαζόμενη άριστα με τους Φαρμακοποιούς της χώρας.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας είναι ο μόνος επιστημονικός/επαγγελματικός Σύλλογος της χώρας, ο οποίος αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο (βλ. το εν θέματι σχετικό έγγραφό σας) στην αυτονόητη προτροπή μας προς τις συνεργαζόμενες Φαρμακαποθήκες για την ορθολογική εκτέλεση των παραγγελιών των Φαρμακείων.

Θα ήταν ευπρόσδεκτο εκ μέρους της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., εάν ο Σύλλογός σας μας γνωστοποιούσε σε ποιό από τα πεντακόσια φάρμακα που εισάγουμε αφορούν «οι ανεπαρκέστατες ποσότητες που από μήνες εξακολουθούμε να αποστέλλουμε στον ΣΥΦΑΝΣΠΕ». Σε αυτήν την περίπτωση, θα είχαμε την δυνατότητα και να εξετάσουμε τυχόν ζήτημα και να αιτιολογήσουμε ειδικώς τυχόν ελλιπή εκτέλεση της παραγγελίας.  Αυτήν τη δυνατότητα δεν έχουμε, όταν δεχόμαστε γενικές και αόριστες καταγγελίες, όπως η εν θέματι.»