Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υπερ των εργαζομένων των ΟΤΑ | dete

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υπερ των εργαζομένων των ΟΤΑ

Στην 21η τακτική συνεδρίασή του, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  τάχθηκε ομόφωνα υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α και ενίσχυσε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις  των εργαζομένων με το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου δυτικής Αχαΐας  στηρίζει τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους δήμους. Δηλώνει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων και διεκδικεί την ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό, μέσα και χρηματοδότηση.

Τάσσεται υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ και ζητά την άμεση κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων με μόνιμο προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε προσωπικό  στις δημοτικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να μην μετακυλήσει το κόστος των υπηρεσιών στους δημότες με την αύξηση των δημοτικών τελών.

Τέλος, ζητά τη διασφάλιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και δηλώνει υπέρ μέτρων που διασφαλίζουν την προστασία της υγείας και της ασφάλεια των εργαζομένων.»