Χρήστος Πατούχας: Περί Φράγματος. Το ανάγνωσμα συνεχίζεται! | dete

Χρήστος Πατούχας: Περί Φράγματος. Το ανάγνωσμα συνεχίζεται!

Μας είχαν πει ότι η έμφραξη του Φράγματος, θα γινόταν στα μέσα του παρελθόντος Μαΐου. Κρατούσαμε από τότε τις επιφυλάξεις μας. Μάλιστα, οι «επισπεύδοντες» της «Συνομοταξίας των προθύμων», ταύτιζαν την έμφραξη με την περαίωση του έργου. Και ας απέχει η περαίωση κάπου δύο χρόνια από το στάδιο αυτό. Χθες μας ανακοίνωσαν ότι αυτό αναβάλλεται. Για διαφορές μεταξύ Κυβέρνησης και αναδόχου εταιρείας. Για άγνωστο διάστημα. Έγινε επισήμως διακοπή των εργασιών.

Είμαστε υποχρεωμένοι να επαναφέρουμε σκληρά ερωτήματα:

Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει επίσης διακοπή εργασιών. Για οικονομικές διαφορές του αναδόχου με την διευθύνουσα Υπηρεσία. Θα μάθουμε ποτέ τι έγινε και οι εργασίες επαναλήφθηκαν; Με ποια συμφωνία; Έγινε συμβιβασμός; Παραιτήθηκε ο Ανάδοχος από τις αξιώσεις του; Έγινε ανταλλαγή; Πως; Και αν τίποτα ύποπτο δεν υπάρχει σε όλα αυτά, ποιες είναι οι ποινικές ρήτρες για την διακοπή των εργασιών και την καθυστέρηση της περαίωσης του έργου; Επιβλήθηκαν; Πληρώθηκαν;

Περιμένουμε υπεύθυνη απάντηση. Μέχρι τότε, όλοι ας είναι επιφυλακτικοί. Κυρίως όσοι, κυβερνητικοί και μη, προσπάθησαν να φεσώσουν τους Δήμους με ποσό πάνω από τρία εκατομμύρια με το λειτουργικό κόστος του Φορέα που πρότειναν να δημιουργηθεί από το 2014. Που θα μας φόρτωναν σίγουρα και κόστος υπολειπόμενων έργων και πιθανές επί πλέον οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου.

Μήπως, μετά τις εκλογές, όλοι πρέπει να γίνουν πιο ψύχραιμοι και υπεύθυνοι;