Φωτήλας: Ποια είναι η θέση του υπουργείου για τον κλάδο των εργοληπτών; | dete

Φωτήλας: Ποια είναι η θέση του υπουργείου για τον κλάδο των εργοληπτών;

Σε ανακοίνωση του βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ Ιάσονα Φωτήλα αναφέρονται τα παρακάτω: "Η κωλυσιεργία και η αδιαφορία του Υπουργείου έχουν δημιουργήσει προβλήματα στους εμπειροτέχνες εργολάβους όσον αφορά στη διασφάλιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομώνο βουλευτής Αχαΐας και Αν. Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας.

Οι εμπειροτέχνες εργολάβοι στηρίζουν διαχρονικά την ανάπτυξη της χώρας, αναλαμβάνοντας μικρά αλλά κρίσιμης σημασίας δημόσια έργα (αντιπλημμυρικά, οδοποιίες, χωματουργικά), για την εκτέλεση των οποίων υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον από τις λοιπές εργοληπτικές επιχειρήσεις λόγω του μικρού οικονομικού αντικειμένου τους. Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία έχουν καταργηθεί τα περιφερειακά μητρώα και έχει δημιουργηθεί ένα νέο μητρώο κατασκευαστών δημοσίων έργων.

Στο νόμο δεν γίνεται ρητή αναφορά ότι οι εμπειροτέχνες εργολάβοι θα μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών και θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων. Επιπροσθέτως, παρά τη σειρά παρεμβάσεων του συλλόγου στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα εγκύκλιο, δια της οποίας να υπενθυμίζει στις αναθέτουσες αρχές του ν.4412/2016 την υποχρέωσή τους κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης να ζητούν από τους υποψηφίους αναδόχους - εμπειροτέχνες εργολήπτες βεβαίωση από τον Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ. από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Τέλος, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική νομοθετική ρύθμιση που να τους παρέχει τη σχετική αρμοδιότητα, ορισμένα Τεχνικά Συμβούλια αφαιρούν κατά το δοκούν εργασίες από τις βεβαιώσεις περί εγγραφής/ ανανέωσης/ αναθεώρησης στα περιφερειακά μητρώα εμπειροτεχνών εργοληπτών, χωρίς καμία απολύτως αναφορά σε νομοθετική διάταξη. Για τους λόγους αυτούς ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει σχετικές απαντήσεις.