ΥΠΕΣ: Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών – Η εγκύκλιος | dete

ΥΠΕΣ: Διευκρινήσεις για τη μεταφορά μαθητών – Η εγκύκλιος

Διευκρινιστική εγκύκλιος εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταφορά των μαθητών από τις Περιφέρειες, με συγκεκριμένη αναφορά σε:

  • Δικαιούμενους μεταφοράς – χιλιομετρικές αποστάσεις
  • Διαδικασία μεταφοράς μαθητών
  • Μεταφορά μαθητών με δημόσια συγκοινωνία
  • Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων
  • Μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών
  • Επιδότηση μαθητών
  • Συντονισμό και υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς
  • Ιατρικό έλεγχο προσωπικού – Ποινικό Μητρώο
  • Μαθηματικό τύπο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ