Το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας για 4 χρόνια Business Innovation Center του CERN! | dete

Το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας για 4 χρόνια Business Innovation Center του CERN!

Το Τμήμα Knowledge Transfer του CERN αποφάσισε να αναθέσει στο Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας τον ρόλο του CERN Business Innovation Center (BIC) για τα επόμενα 4 χρόνια. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, "η επιτυχία αυτή του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας οφείλεται στην συστηματική δουλειά των στελεχών του σε ζητήματα δικτύωσης των ερευνητών με τον παραγωγικό κόσμο καθώς επίσης και υποστήριξης της καινοτομίας και ωρίμανσης της σε ποιοτικά εμπορικά προϊόντα.

Μετά από αξιολόγηση οι υπεύθυνοι του CERN είχαν την δυνατότητα να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του Επιστημονικού Πάρκου της Πάτρας και να το επιλέξουν ως το μοναδικό BIC από όλους τους σχετικούς φορείς της Χώρας μας.

Η αποστολή του BIC του CERN είναι να ανακαλύπτει εταιρείες στον Ελληνικό χώρο οι οποίες αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις ερευνητικές υποδομές του Διεθνούς Ερευνητικού Οργανισμού.

Επιπλέον, το BIC έχει ως αποστολή να βοηθήσει τις εταιρείες αυτές να ωριμάσουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ επέκταση να είναι επιλέξιμα από το CERN".