ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΟΙΟ ΟΡΙΟ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ | dete