Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας | dete

Συνεδριάζει τη Μ. Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας

Στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 15.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιοτ ης Πάτρας με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κοντογιάννη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 45/2000 & 15/2014 Διορθωτικές Πράξεις επί της υπ’ αριθ  3/92 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Ψάχου -Μέμου-Κρύα Ιτεών-Ζαρουχλέικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 47/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων της εξ’ ολοκλήρου ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Γεώργιου Σκούτα και των επ’ αυτής επικειμένων, για τη διάνοιξη της οδού Γ. Σεφέρη, μεταξύ των Ο.Τ. 1597 και 1595 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στην περιοχή Εγλυκάδα (2/2017 πράξη αναλογισμού)(σχετική η αριθ. 49/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Ζωής Τασιούλα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16/2009 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή «Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 50/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση μέσω συμψηφισμού, προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ Ηλία και Ευανθίας Χριστακοπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 51132/19-6-2017 αποδοχή κληρονομιάς της συμβ/φου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη και βάσει της υπ’ αριθ. 3/2017 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 3/97 πράξης εφαρμογής της περιοχής «Μποζαϊτικα – Κοτρώνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 51/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας του κ. Βασιλείου Κριετσιώτη (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6549/24-7-2008 παροχή γονέα σε τέκνο αστικού ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα, της Συμβολαιογράφου Πατρών Ευθυμίας Παϊσίου) και βάσει της υπ’ αριθ. 26/2008 διορθωτικής πράξης επί της υπ’ αριθ. 5/92 πράξης εφαρμογής της περιοχής ‘’Γούβα’’ του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 52/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

6. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (πλατεία – δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ιωάννη, Νικολάου και Αλεξίου Πανίτσα, μέσω συμψηφισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/07 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθ. 1/97 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

7. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση επικειμένων του ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Τσίγκα, που βρίσκεται επί ανωνύμου οδού στη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη, μεταξύ των Ο.Τ. 37/26 και 38/27 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στα Βραχνέϊκα (19/1986 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 54/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Πηνελόπης Τριαδά, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/95 πράξη εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 55/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

9. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Ασήμως Πέττα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 56/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

10. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας της κας Χρυσούλας Μιχοπούλου, που βρίσκεται επί της οδού Αλεξάνδρου Παπάγου, μεταξύ των Ο.Τ. 1996β και 1985 στην Εγλυκάδα, καθώς και της επ’ αυτής επικείμενης ισόγειας κατοικίας (σχετική η αριθ. 57/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

11. Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 129.874,80€ για την αποζημίωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ευβοίας, Ανθίμου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Ανακρέοντος στα Ζαρουχλέικα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 1/2013 πράξης αναλογισμού και της υπ’ αριθ. 170/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

12. Αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος, ιδιοκτησίας της κας Θεώνης Μπρίνια (σχετικά το υπ’ αριθ. 23613/26-11-1999 συμβόλαιο γονικής παροχής, η υπ’ αριθ. 34485/14-4-2003 αποδοχή κληρονομιάς και η από 9-10-2018 Δήλωση φόρου κληρονομιάς), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 87/98 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής στις περιοχές ‘’Συχαινά – Ανθούπολη’’ του Δήμου Παρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του κ. Φωτίου Παναγιωτακόπουλου, συνολικού ποσού 55.954,43€, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1185 ΚΧ και επί της οδού Κοχλίδος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στο Ψαροφάι (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των κ. α) Ουρανίας Παναγοπούλου, β) Καλλιόπης Παναγοπούλου, γ) Κωνσταντίνας Παναγοπούλου και δ) Αθανάσιου Παναγόπουλου για το σύνολο της ιδιοκτησίας τους και των επικειμένων σε αυτή, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 402 και 405 επί της οδού Δανιηλίδος και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Π.Π. Γερμανού και Παντοκράτορος στο κέντρο πόλεως Πατρών, περιοχή Ταμπάχανα, (9/2007 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

15. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 13 (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

16. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τμήματος της οδού Ευθυδήμου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

17. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

18. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 704.264,09€ (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

19. Τροποποίηση της αριθ. 28/2018 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, με τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ, για την προώθηση του θεματικού τουρισμού» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

20. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα επτά (37) ατόμων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο & Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

21. α) Έγκριση της αρ. 21/2019 οριστικής Μελέτης του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Kέντρου Πάτρας» προϋπολογισμού 265.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  β) Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επιλογή Αναδόχου μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων,  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16. γ) Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου : «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Kέντρου Πάτρας» προϋπολογισμού 265.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου» και τίτλο δράσης 6.e.1.1-b «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Έγκριση της μελέτης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας - Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο ποδηλατόδρομων)» του Δήμου Πατρέων, τρόπος εκτέλεσης του έργου και  υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

23. Έγκριση επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, για την εγκριθείσα πράξη «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, στη Ξερόλακα Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

24. Έγκριση επιχειρησιακού Σχεδίου Ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και έντυπου χαρτιού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

25. Λήψη απόφασης α) περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης, χωρίς αντάλλαγμα, του χώρου (Νο 5), επί της διανοιχθείσας οδού Κανακάρη στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής  Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σωματείο Εθελοντών Ψυχικής Υγείας Πατρών), για τη λειτουργία παραρτήματος ΚΕ.ΚΟΙ.Ψ.Υ., στο Δήμο Πατρέων και β) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων,  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εισηγητής: Π. Στάμος –Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Λήψη απόφασης α) περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης, χωρίς αντάλλαγμα, του χώρου (Νο 1) επί της διανοιχθείσας οδού Κανακάρη, στο Σύλλογο Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας ΓΕΦΥΡΑ του ΟΚΑΝΑ, β) Εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (εισηγητής: Π. Στάμος –Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

27. Έγκριση σχετικής απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Γ΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, έτους 2019 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).

28. Έγκριση σχετικής απόφασης του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, έτους 2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

29. Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

30. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στο Δήμο Πατρέων, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

31. Λήψη απόφασης  σχετικά με τη ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων, μετά από έγγραφο του Υπουργείου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

33. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Πολεοδομική μελέτη εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), της Δημοτικής Ενότητας Πατρών (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011), στη συνοικία 11 του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών (Ζαρουχλέικα – Άγιος Ιωάννης Πράτσικα – Βίλας Λαδόπουλου) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

35. Εξέταση ενστάσεων, κατά της υπ’ αριθ. 23/13-1-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την οίκοθεν τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στα Ο.Τ. 1778 και 1780Α στην περιοχή  «Τερψιθέα», για τον καθορισμό πεζοδρόμων πλάτους 5,0 μέτρων εκατέρωθεν του οριοθετημένου χειμάρρου Μειλίχου, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κων/νου Καραμανλή (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

36. Τροποποίηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και οδοί), στα Ο.Τ. 2946, 2947, 2942, 2940 της περιοχής επέκτασης «Γούβας» του Σ.Π.Π., ιδιοκτησίας κ.κ. Δημητρίου Τζίνη, Κων/νου Τζίνη, κληρονόμων Τζίνη Μαρίας, Χριστόπουλου Κων/νου και Χριστοπούλου Ελένης, λόγω βεβαιωθείσας άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ουΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου (2015)»  Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

39. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση κτιρίου στο Α΄ κοιμητήριο για χρήση οστεοφυλακίου, αποδυτήρια εργατών, τουαλέτες, μπάνια, χώρος πλυντηρίων, κοινόχρηστος χώρος», του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-  Αρμ. Δ/ντρια).

40. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων, στη Δημ. Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

41. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Νότιο Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

42. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Λυκοχωρού- Ρωμανού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

43. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή οδού από Νεκροταφείο Σουλίου- Καρυά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

44. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στα Δ.Δ. Μεσσάτιδος- Παραλίας- Βραχνεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

45. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων, για έκδοση άδειας πινακίδων κυκλοφορίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

46. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων με τους αναπληρωτές τους, στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.1473/1984 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

47. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

48. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή των πράξεων «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού  Δημοτικού Σχολείου», με κωδικό ΟΠΣ 5032668, «Ενεργειακή αναβάθμιση  6ου Λυκείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5032691, «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ουΓυμνασίου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5032701, «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου- 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5032704, «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου- 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5032705, «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου- 37ουΝηπιαγωγείου Πατρών», με κωδικό ΟΠΣ 5032706, για το συγχρηματοδοτούμενο έργο επιχειρησιακού προγράμματος Δυτ. Ελλάδα 2014-2020 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

49. Ορισμός Διαχειριστή- Ταμία του Κληροδοτήματος «Ι. Μεϊντάνη», για το έτος 2019 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος Διοικ. Επιτροπής).

50. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2019, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (έξοδα ταξιδίου κλπ) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

51. Εξειδίκευση πίστωσης, για την οικονομική  ενίσχυση της Εκπολιτιστικής και Αθλητικής Λέσχης «ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ», για τη συμμετοχή (μεταφορά- διαμονή) 2 αθλητών στο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα στη Χίο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

52. Έγκριση του από 15-3-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παρεχόμενης υπηρεσίας «παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα κατασταλτικός έλεγχος των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων» (TRAINING – NET E.E.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

53. Έγκριση του από 20-2-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παρεχόμενης   υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

54. Έγκριση των από 22-4-2019 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Σχεδιασμός και Οργάνωση εκδηλώσεων- διοργανώσεων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

55. Έγκριση του από 16-4-2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων- δεμάτων εσωτερικού- εξωτερικού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων (ΕΛΤΑ Α.Ε.). (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

56. Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα περιπτέρου, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Κολοκοτρώνη (Ν. Δρίβας) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

57. Διαγραφή μερική ποσού (Πελοπίδας Αθανασόπουλος ΕΠΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

58. Διαγραφή οφειλής (Μ. Αρβανιτοπούλου- Αθ. Αρβανιτόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

59. Διαγραφή ποσού τέλους και ποσού προστίμου (Γ. Μπαρδούση) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

60. Διαγραφή οφειλής (Ειρ. Ορφανίδου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

61. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Τάγαρης- 71,42€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

62. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Τάγαρης- 23,44€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

63. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Τάγαρης- 22,17€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

64. Διαγραφή οφειλής (Δ. Τάγαρης- 99,67€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

65. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 6.737,12€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).