Στην εποχή του γρήγορου ίντερνετ μπαίνουν όλα τα σχολεία της χώρας | dete

Στην εποχή του γρήγορου ίντερνετ μπαίνουν όλα τα σχολεία της χώρας

Γρήγορο Ιντερνετ σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προσφέρει η άμεση αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων με το διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στην οποία προχωρούν τα  υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αλλαγή, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα ταχύτερων συνδέσεων σε 1,37 εκατ. μαθητές και 142.000 εκπαιδευτικούς θα επέλθει ενόψει της ολοκλήρωσης των διαγωνισμών για το «Σύζευξις ΙΙ» το οποίο θα παρέχει το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους φορείς του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζονται άμεσα οι υφιστάμενες συνδέσεις ADSL που χρησιμοποιούν οι σχολικές μονάδες σε σύγχρονες ευρυζωνικές συνδέσεις τεχνολογίας VDSL, με μέριμνα του σημερινού αναδόχου και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο.

Με την ολοκλήρωση του «Σύζευξις ΙΙ» όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας θα έχουν στη διάθεσή τους συνδέσεις FTTx.

Οπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η διαδικασία αναβάθμισης αναμένεται να ξεκινήσει τις αμέσως επόμενες ημέρες με πρωτοβουλία του σημερινού αναδόχου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 11.400 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 10.000 εργαστήρια πληροφορικής, 1,35 εκατ. μαθητές και 140.000 εκπαιδευτικούς, θα έχουν σημαντικά μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο σε σχέση με σήμερα.