Σε ρυθμούς… εξεταστικής από σήμερα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών | dete

Σε ρυθμούς... εξεταστικής από σήμερα οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε ρυθμούς... εξεταστικής από σήμερα οι φοιτητές του πανεπιστημίου της Πάτρας και των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 134/20.4.2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 4485/2017, οι εξετάσεις για το χειμερινό εξάμηνο στο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Πάτρας θα ξεκινήσουν στις 21 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 8 Φεβρουαρίου 2019.