Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαϊας ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος | dete

Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαϊας ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Την Τρίτη συνεδρίασε υπό την προεδρία του Σπύρου Μυλωνά Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Νομού Αχαΐας και εξέλεξε ως Πρόεδρό του τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε Αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τους Μυλωνά Σπύρο, Καλογερόπουλο Δημήτρη, Μπαρή Θεόδωρο, Ψυχράμη - Σταυροπούλου Βασιλική και Βασιλόπουλο Λεωνίδα με αναπληρωματικά μέλη Παπαδόπουλο Θανάση και Καραισκο Νικόλαο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαΐας είναι το μοναδικό όργανο διαχείρισης των αποβλήτων στο σύνολο του Νομού και προέκυψε μετά την συγχώνευση όλων των ΦΟ.Δ.Σ.Α της Αχαΐας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη του Συνδέσμου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και δήλωσε: «Ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια για να προωθήσουμε και υλοποιήσουμε όλα τα έργα υποδομής καθώς και τις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να έχουμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Νομού.

Η προσπάθεια είναι συλλογική και εδώ απαιτείται συστράτευση όλων γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρόνος μπροστά μας».