Προσλήψεις 23 ατόμων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων | dete

Προσλήψεις 23 ατόμων στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ