Προσλήψεις 2 ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | dete

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Το ΝΠΙΔ «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ειδικότητες: ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ