Προσλήψεις δύο ατόμων στην ΠΕ Αχαΐας | dete

Προσλήψεις δύο ατόμων στην ΠΕ Αχαΐας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Ειδικότητες: ΠΕ Γεωπόνων, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου Εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ