Πατρών – Πύργου: Συμφωνία για την αποδέσμευση τμημάτων από την Α.Υ | dete

Πατρών - Πύργου: Συμφωνία για την αποδέσμευση τμημάτων από την Α.Υ

Ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στους χώρους εκτέλεσης των έργων του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου και του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος με τα Μνημόνια Συναντίληψης που υπεγράφησαν, χθες, μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, τα μνημόνια υπεγράφησαν χθες και αφορούν:

• Την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου και μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

• Την ολοκλήρωση του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος», εξασφαλίζοντας την έναρξη των εργασιών σε τμήματα του έργου που είχαν δεσμευτεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Τα Μνημόνια Συναντίληψης υπεγράφησαν από τους Γενικούς Γραμματείς Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη και  Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου,  καθώς και από τους καθ΄ ύλην αρμοδίους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.