Παπαθεοδώρου: «Λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών» | dete

Παπαθεοδώρου: «Λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών»

Τα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα οξύνονται καθημερινά στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών. Κατ’ αρχάς είναι οξύμωρο το γεγονός ότι το εν λόγω Σωφρονιστικό Κατάστημα είναι το μόνο στην Ελλάδα, στο οποίο η εξωτερική φρουρά του Καταστήματος βρίσκεται εντός του χώρου της φυλακής, όπως και ο οπλισμός των εξωτερικών φρουρών. Αυτό θέτει προφανή προβλήματα ασφάλειας για τη λειτουργία της φυλακής. Επίσης, εκκρεμεί η αποπεράτωση του νεόδμητου κτηρίου της Εξωτερικής Φρουράς Κ.Κ. Πατρών, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο και ημιτελές από το 2014. Εξάλλου οι σκοπιές βρίσκονται σε κακή κατάσταση λειτουργίας, η πρόσβαση σε αυτές για το προσωπικό είναι δύσκολη, δεν διαθέτουν πλήρη  ορατότητα στον τομέα ευθύνης τους, ούτε αλεξίσφαιρα τζάμια, ενώ οι πόρτες τους ανοίγουν προς την εσωτερική νεκρή ζώνη και όχι προς την εξωτερική.

Εξάλλου, ο περιμετρικός φωτισμός του Κ. Κ. είναι προβληματικός και δυσχεραίνει την ορατότητα των σκοπών αλλά και των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν περιπολίες. Οι τελευταίες δε, γίνονται με δύο (2) πεπαλαιωμένα οχήματα, τα οποία λόγω συνεχούς κίνησης, αλλά και βλαβών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας. Ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε σωφρονιστικό προσωπικό και εκκρεμούν οι προσλήψεις για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες σε εσωτερική και εξωτερική φύλαξη. Τέλος, τα μαγειρεία του Κ. Κ. χρήζουν μεταφοράς (βρίσκονται σε όροφο) και ανακατασκευής, γεγονός που επηρεάζει την ορθή παροχή υπηρεσιών σίτισης στους  κρατουμένους, αλλά και την ασφάλεια του Κ.Κ.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υποδομών του Κ.Κ. Πάτρας;

  1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης σωφρονιστικών υπαλλήλων που έχει εξαγγελθεί και πότε υπολογίζεται να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι;
  2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία για την αποπεράτωση του έργου της εξωτερικής φρουράς του Κ.Κ.;