Πάτρα: O Χαράλαμπος Μπονάνος συγκάλεσε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας | dete

Πάτρα: O Χαράλαμπος Μπονάνος συγκάλεσε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας

Συγκλήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, έπειτα από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαράλαμπου Μπονάνου, σε τακτική του συνεδρίαση το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) Π.Ε. Αχαΐας.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση αφορούσαν τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου 2019, καθώς επίσης τον σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα καταρτίστηκε ο σχεδιασμός και οι δράσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό κατά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου, παρ’ όλες τις πρόσθετες δυσκολίες που εκδηλώθηκαν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, υπήρξε απόλυτα θετικός. Το σημαντικότερο στοιχείο που αναδείχθηκε στην συνάντηση ήταν η πλήρης συνεργασία και συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμμετοχή στην συνεδρίαση ήταν καθολική όλων των εκπροσώπων των διαπιστευμένων στην πολιτική προστασία, αλλά κυρίως των εθελοντικών οργανώσεων που πρότειναν συγκεκριμένες δράσεις για να υπάρξει επιτυχής αντιμετώπιση των φαινομένων της χειμερινής περιόδου.

Ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός, τονίστηκε στην συγκέντρωση, έχει τα στοιχεία της πλήρους επαγρύπνησης και τις αγαστές σχέσεις όλων των μετεχόντων στην προστασία των κατοίκων της Περιφέρειάς μας. Η αποφασιστική παρουσία με συγκεκριμένους ρόλους, είναι σημαντική για την αποτροπή κάθε κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

«Στόχος μας είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών απέναντι σε κάθε καταστροφικό φαινόμενο. Πρέπει όλοι να επιτελέσουμε στο ακέραιο την αποστολή μας και να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα» τόνισε κατά τη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονάνος και κατέληξε:

«Ήδη υπάρχει μια πολύ καλή προετοιμασία από πλευράς πολιτικής προστασίας με παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία που έχουν ιστορικότητα καταστροφών. Θα είμαστε, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, σε κάθε σημείο που ο πολίτης της περιφερειακής μας ενότητας θα έχει ανάγκη την συνδρομή μας».