Πάτρα: Ο απολογισμός για τα οικονομικά του Πολιτιστικού Οργανισμού | dete

Πάτρα: Ο απολογισμός για τα οικονομικά του Πολιτιστικού Οργανισμού

O ισολογισμός - απολογισμός του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, για το έτος 2018, ψηφίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου ενημερώθηκαν πλήρως για τα οικονομικά μεγέθη του Νομικού προσώπου και την έκθεση των ορκωτών Λογιστών στην οποία αποτυπώνεται η καλή διαχείριση τους.
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Κατερινά Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου στην εισήγησή της επεσήμανε ότι «…Για το θαυμαστό αυτό αποτέλεσμα αξίζει έπαινος στο σύνολο των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών του Οργανισμού, οι οποίοι εργάζονται με δεδομένες τις σοβαρές ανεπάρκειες στον αριθμό του προσωπικού...».
Σήμερα στον Οργανισμό εργάζονται μόνιμα 83 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 39 είναι μουσικοί».
«…Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι από το 2010 έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις προσωπικού και η αντίστοιχη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημαντικά έργα όπως το Θέατρο Τέχνης, τα Παλαιά Σφαγεία, οι αποθήκες του πρώην ΑΣΟ (στις Ιτιές) με ποιο προσωπικό θα μπουν στην ζωή της πόλης και θα λειτουργήσουν;
Είναι πασιφανές ότι με μαθηματική ακρίβεια ανοίγει ο δρόμος για την ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των δήμων, και ως εκ τούτου η απόδοση και παροχή τους στο λαό θα είναι δαπανηρή και απαγορευτική…».
Σε άλλο σημείο της εισήγησής της η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού τόνισε ότι «…Από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία, επιβεβαιώνεται σε υπερθετικό βαθμό, ότι τόσο η Περιφέρεια και ο κρατικός προϋπολογισμός όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχουν χρηματοδοτήσει ούτε μια από τις δράσεις του Οργανισμού. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχουν χρήματα και γίνονται χρηματοδοτήσεις σε ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς), επιχειρηματικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού. Χαρακτηριστικό των προθέσεων και επιλογών των παραπάνω φορέων είναι το γεγονός ότι μία μόνο ΚΟΙΝΣΕΠ έχει επιλεγεί για να λάβει 375.000 € για τρία χρόνια (2018-2019-2020), στο πλαίσιο υπογραφής προγραμματικής σύμβασης».
Η κ. Γεροπαναγιώτη σε ότι αφορά αμιγώς τον Ισολογισμό - Απολογισμό 2018 του Οργανισμού , παρέθεσε στοιχεία από τα οποία προκύπτει, πως «…Ο Δήμος είναι ο μοναδικός χρηματοδότης του Οργανισμού, με το 92% των εσόδων του να προέρχεται από αυτόν και το υπόλοιπο 8% από ίδια έσοδα. Στο σύνολο των 2.400.000 € που επιχορηγεί τον Οργανισμό, περίπου το 73% διατίθεται σε ανελαστικές πάγιες δαπάνες, όπως είναι η μισθοδοσία, το 10% σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και το υπόλοιπο 17% καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες (επισκευές κτιρίων, λειτουργικές δαπάνες, αγορά οργάνων κ.ά.). Από το 2015 μέχρι σήμερα αυξήσαμε τη χρηματοδότηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη κατά 130.000 €, που διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των εκδηλώσεων».
Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού παρουσίασε παράλληλα τα στοιχεία που αφορούν γενικότερα στον Ισολογισμό - Απολογισμό του Δήμου Πατρέων για το 2018 σύμφωνα με τα οποία η Δημοτική Αρχή «…Την 1η Σεπτεμβρίου 2014, παρέλαβε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές δάνεια ύψους 21.123.265,55 €. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το υπόλοιπο αυτών των δανείων θα είναι 10.783.454 €. Δηλαδή, πληρώθηκαν ήδη 10.339.811,5 € με τις δανειακές υποχρεώσεις να πέφτουν κάτω από το 50%. Μπορούμε να αναλογιστούμε πόσες υπηρεσίες και πόσα αναγκαία έργα θα μπορούσαμε ως δημοτική αρχή να προσφέρουμε στους πολίτες του δήμου μας, αν δε μας βάρυναν οι δανειακές οφειλές των 21 εκατομμυρίων. Την ίδια ώρα μόλις το 38,87% των εσόδων του Δήμου , προέρχεται από την κρατική χρηματοδότηση και το υπόλοιπο 61,13% προέρχεται από τα ίδια έσοδα του Δήμου, δηλαδή από το εισόδημα του λαού, ο οποίος έχει ήδη πληρώσει φορολογία, αλλά καλείται να ξαναπληρώσει για την Τοπική Διοίκηση…», «…Ως Δήμος και ως Πολιτιστικός Οργανισμός στηρίξαμε μια σειρά δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Από ίδιους πόρους, πληρώνουμε το ποσόν του 1.680.425 € για τους εργαζόμενους της Κοινωφελούς Εργασίας, που έχουν προσληφθεί μέσω ΟΑΕΔ. Η θητεία τους έληξε, αλλά με δύο δικαστικές αποφάσεις επανήλθαν και εργάζονται στον Δήμο, χωρίς όμως ο μισθός τους να καταβάλλεται από το κράτος. Στον Οργανισμό απασχολούνται σήμερα εννέα (9) εργαζόμενοι απ' αυτό το πρόγραμμα…».
Σε ότι αφορά στα οικονομικά μεγέθη του Πολιτιστικού Οργανισμού σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εφαρμοζόμενη πολιτιστική πολιτική, η κ. Γεροπαναγιώτη ανέφερε: «…Ο λαός της Πάτρας είχε χρόνια στερηθεί ελεύθερους χώρους ψυχαγωγίας, δημιουργίας και επαφής με την τέχνη. Οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και στον τομέα αυτό παραμένουν ίδιες, δηλαδή πολιτισμός που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Παρά την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική, τις ανύπαρκτες χρηματοδοτήσεις και τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις του αντιδραστικού «Κλεισθένη», θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και δεν θα υποβιβάσουμε τις πολιτιστικές μας δομές και εκδηλώσεις μας και δεν θα συμβιβαστούμε με την χαμηλή ποιότητα...
Σας θυμίζω ορισμένες απ' αυτές τις νέες δράσεις όπως το World music festival, τις Ημέρες Σκαγιοπουλείου, το Βήμα Νέων Καλλιτεχνών, την Εβδομάδα Μαθητικού Φεστιβάλ . «…Συνεχίζουμε την πολιτική μας στα δίδακτρα των σχολών του Δημοτικού Ωδείου και του Εικαστικού εργαστηρίου: να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και να διευκολύνουμε με απαλλαγές ή εκπτώσεις παιδιά οικογενειών που δυσκολεύονται οικονομικά (άνεργοι, πολύτεκνοι, ενταγμένοι στο ΚΕΑ κ.ά.). Το επόμενο διάστημα το Δημοτικό Ωδείο θα μετεγκατασταθεί σε ένα χώρο αντάξιο της ιστορίας του και της υποδειγματικής δουλειάς που γίνεται. Εδώ να σημειώσουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2019 έχει εγγραφεί αυτή η νέα δαπάνη, που θα καλυφθεί από τον Οργανισμό…».
Σε επίπεδο διεκδικήσεων η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού επανέλαβε πως η Δημοτική Αρχή και ο Πολιτιστικός Οργανισμός διεκδικούν «… Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών μας. Αυτό αφορά και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες σε Ωδείο και Εικαστικό Εργαστήρι».