Πάτρα: Ξεκινούν οι εργασίες στο παλαιό Αρσάκειο | dete

Πάτρα: Ξεκινούν οι εργασίες στο παλαιό Αρσάκειο

Θέμα ημερών θεωρείται η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης των παλαιών Αρσακείων.
Ο ανάδοχος ήδη αιτήθηκε την έγκριση χορήγησης προκαταβολής (5%) όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του έργου ενώ ξεκινούν και οι αποχωρήσεις δομών που στεγάζονταν σε αίθουσες του παλιού εκπαιδευτηρίου, όπως είναι η δημοτική ιματιοθήκη. Το έργο έχει αναλάβει η εταιρία «Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ» με έδρα την Αθήνα, προσφέροντας έκπτωση 53,99% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Ο προϋπολογισμός μελέτης ανερχόταν στα 4,0 εκατομμύρια ευρώ και με την έκπτωση το γενικό σύνολο είναι 1.840.363,77 ευρώ.
Ο ανάδοχος υπέγραψε τη σύμβαση στις 20 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός 720 ημερών από αυτή την ημερομηνία. Εξασφαλισμένη είναι η ροή χρηματοδότησης του έργου, καθώς από τον προηγούμενη Αύγουστο έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρινόταν η εκταμίευση ποσού 368.072,76 ευρώ για το 2018 (184.036,38 για το τρίτο τρίμηνο και ισόποση δόση για το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους), εκ των περίπου 2.000.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί για το έργο συνολικά.
Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Εργου του Δήμου. Το οικόπεδο, στο οποίο έχει ανεγερθεί το Αρσάκειο, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πατρέων, είναι έκτασης 3.022,95 μ2 και βρίσκεται το οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ 589)του Παλαιού Σχεδίου Πόλεως μεταξύ των οδών: Μαιζώνος, Παρθενάκου, Κορίνθου και Γκότση.
Οι τελευταίες, σημειακές, επεμβάσεις που δέχθηκε το ακίνητο ήταν την περίοδο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ώστε να φιλοξενήσει ορισμένες εκθέσεις.