Πάτρα: Η νέα σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής των Παράκτιων Αγώνων | dete

Πάτρα: Η νέα σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής των Παράκτιων Αγώνων

Η Ο.Ε των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019 ανακοινώνει την νέα σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Σαραντόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος

Δούρος Θεόδωρος - Αντιπρόεδρος

Κανελλάκης Νικόλαος - Γραμματέας

ΜΕΛΗ

Μαλαμής Κωνσταντίνος

Πάλμου Ουρανία

Καραμπέτσος Γεώργιος

Τσονάκα Αγγελική

Μελισσαροπούλου- Αντύπα Μαρία

Μωραϊτη Ευσταθία

Ροζής Άγγελος

Πετρόπουλος Κωνσταντίνος

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Καρπέτας Κωνσταντίνος

Ηρακλής  Κελλάς

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Παπαδημητρίου Δήμητρα

Γρηγόρης Ηλίας