Πάτρα: Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου | dete

Πάτρα: Εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Δήμο Πατρέων και επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του «Εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές (Δημοτικές και Περιφερειακές), καθώς και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, τον Μάιο του 2019, καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση –δήλωση για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων, Παντανάσσης 30, τηλ. 2613 610 226 και 2613 610 227.