Πάτρα: Διήμερη εκπαιδευτική δράση για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς | dete

Πάτρα: Διήμερη εκπαιδευτική δράση για δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ανταποκρινόμενη  στις ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση σε ότι αφορά στα θέματα οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς, διοργανώνει σχετικό σεμινάριο στην Πάτρα, την Πέμπτη & Παρασκευή 11 και 12 Απριλίου 2019, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η εκπαιδευτική δράση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Φινλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο HAUS και την Υπηρεσία Στήριξης Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS),  απευθύνεται στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και στα ελεγκτικά σώματα.

Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

Ανακριτική διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς. H στρατηγική της έρευνας.
Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και επεξεργασία αυτών κατά τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς. Χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων των άρθρων 253 Α και 253 Β ΚΠΔ στα ανωτέρω εγκλήματα. Χειρισμός ποινικών ερευνών αδικημάτων φοροδιαφυγής προσώπων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φοροδιαφυγόντων.
Bitcoin και ο ρόλος αυτού στη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς.
Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς: www.gsac.gov.gr.