Πάτρα: Απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη η προσφυγή των κατοίκων για την αντιδρόμηση της Κανακάρη | dete

Πάτρα: Απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη η προσφυγή των κατοίκων για την αντιδρόμηση της Κανακάρη

Απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου η προσφυγή των κατοίκων της Κανακάρη κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για την αντιδρόμηση της Κορίνθου και Κανακάρη.

Το σκεπτικό της απόρριψης όπως αναλύεται σε πέντε σελίδες, είναι αφενός πως η Αποκεντρωμένη είναι αναρμόδια για αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κι αφετέρου, πως οι κάτοικοι της περιοχής δεν είχαν έννομο συμφέρον (άμεσο ή προσωπικό).