Πάτρα: Ανακοίνωση του Δήμου για τις Εθνικές εκλογές | dete

Πάτρα: Ανακοίνωση του Δήμου για τις Εθνικές εκλογές

Από την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται, ότι οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν συνταχθεί την 30/4/2019 (Β’ Αναθεώρηση 2019) με ότι τυχόν μεταβολές, εγγραφές, προσθήκες και διαγραφές έχουν γίνει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.