Πάνω από 860 διατηρητέα κτίρια στην Πάτρα – Κίνητρα και αντικίνητρα | dete

Πάνω από 860 διατηρητέα κτίρια στην Πάτρα - Κίνητρα και αντικίνητρα

Πάνω από 860 διατηρητέα έχει η Πάτρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) Γιάννη Πανταζόπουλο, τελευταία δείγματα μιας σπουδαίας αρχιτεκτονικής κληρονομίας του 19ου που χαρακτήρισε την εικόνα και την ιστορία της πόλης.
Από τα κτίρια αυτά ορισμένα (δυστυχώς μικρός αριθμός) έχουν επισκευαστεί και επαναχρησιμοποιούνται, κοσμώντας την πόλη και διατηρώντας την ιστορία τους. Τα περισσότερα από αυτά, επισκευαστήκαν με χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΣ και με τρόπο ώστε να αντέξουν για τα επόμενα 50 έως 100 χρόνια.
Αλλα, συντηρούνται επιμελώς από τους ιδιοκτήτες τους και δεν παρουσιάζουν προβλήματα (επίσης μικρός αριθμός). Ο μεγαλύτερος αριθμός όμως, αφορά σε διατηρητέα κτίρια γερασμένα ή και ερειπωμένα που αποτελούν πρόβλημα και ορισμένες περιπτώσεις κίνδυνο. Διότι η τρωτότητα των κτιρίων είναι αθροιστική και με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται από σεισμούς, υγρασίες, εγκατάλειψη κ.ά.
Ωστόσο, η εικόνα αυτή, ενδέχεται να αλλάξει, με σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο θα δίνονται οικονομικά και φορολογικά κίνητρα αλλά και αντικίνητρα. Στο νομοσχέδιο θα διαχωρίζονται τα εγκαταλελειμμένα κτίρια σε διατηρητέα και μη, με διαφορετική μέριμνα για τις δύο κατηγορίες.
Σε ό,τι αφορά στα διατηρητέα, προτεραιότητα είναι η σύνταξη ενιαίου ψηφιακού μητρώου διατηρητέων - αξιόλογων κτιρίων. Η νομοθετική πρόταση θα ορίζει τη σύσταση δομής διαχείρισης, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία και οι δήμοι, ενώ στα κίνητρα, τα οποία θα προταθούν, συγκαταλέγονται:
> Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
> Η μείωση ή κατάργηση του ΦΠΑ για επισκευές και συντήρηση.
> Οι επιχορηγήσεις για συντήρηση και επανάχρηση τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε μισθωτές.
Παράλληλα θα προβλέπονται και αντικίνητρα, με μία από τις προτάσεις που εξετάζονται να αφορά στην «τιμωρία» του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν φροντίζει για τη συντήρηση του κτιρίου του, π.χ. μέσω της πληρωμής υψηλότερων δημοτικών τελών.
Για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία όμως δεν είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, θα θεσπιστούν αυστηρές προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως εγκαταλελειμμένων. Επιπλέον θα προβλεφθεί η δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων «απόσυρσης» κτιρίων ακόμα και με κατεδαφίσεις όσων έχουν προβλήματα στατικής επάρκειας.