Πάνω από 4 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη | dete

Πάνω από 4 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη

Σε 4.064.750 ανήλθε το 2018 ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ελαφρώς μειωμένος από 4.068.857 το 2017, σύμφωνα με την έκθεση απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018.

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017). Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.

Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 880.824, έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%). Η μείωση του πλήθους των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων περιόδου 2018 σε σχέση με το 2017, οφείλεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών, με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 99.788,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσοστό 50,2% προέρχεται/αφορά στην χρονική περίοδο έως 30/11/2012 και ποσοστό 49,8% προέρχεται/αφορά στην χρονική περίοδο 01/12/2012 έως 01/12/2017.

Το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 01/12/2017-30/11/2018 ανήλθε σε 10.942,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,4% σε σχέση με το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (12.930,7 εκατ. ευρώ) της περιόδου 01/12/2016-30/11/2017.

Όπως αναφέρει σε σημείωμά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι των εσόδων, πετυχαίνοντας υπέρβαση κατά 814 εκατ. ευρώ, καθώς και οι στόχοι είσπραξης παλιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ, παράλληλα, θετικό είναι το πρόσημο και για τις επιστροφές φόρων, όπου μειώθηκε σημαντικά το ποσό των εκκρεμών επιστροφών.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διενήργησαν στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους με σημαντική αύξηση των εσόδων από αυτούς, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν 105.832 μερικούς επιτόπιους ελέγχους και 972 έρευνες σε όλη την Επικράτεια με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Εξάλλου, με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πραγματοποιήθηκαν 76.140 έλεγχοι δίωξης από τις τελωνειακές Υπηρεσίες της χώρας.