ΠΑΤΡΑ: Αντικλεπτική πατέντα στον Άγιο Βασίλειο | dete

ΠΑΤΡΑ: Αντικλεπτική πατέντα στον Άγιο Βασίλειο

 

Αποκλείεται να ερμηνεύσει κανείς την εικόνα αυτή χωρίς εξήγηση: Πρόκειται για το εργοτάξιο για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, στον Αγιο Βασίλειο. Τελειώνοντας η βάρδια, γεννήτριες και άλλο ηλεκτρολογικό υλικό κρεμιέται σε ικανό ύψος, προκειμένου να μην έχουν εύκολη πρόσβαση οι διάφοροι «ποντικοί» των εργοταξίων που λυμαίνονται εργαλεία και μεταλλικά υλικά, τα οποία μεταπωλούν ή τα κατευθύνουν σε μιλημένα χυτήρια. Θα μπορούσε η φωτογραφία να αποτελέσει τμήμα μουσειακού αρχείου: Πώς γίνονταν τα δημόσια έργα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αραγε, τον καιρό που γινόταν η γραμμή του Τρικούπη, συνέβαιναν ανάλογα; Πιθανότατα. Ψήλωσε βέβαια η φυλή ενδιάμεσα, αλλά όχι τόσο ώστε να φτάνει τις γεννήτριες.