Ο Εμπορικός Πατρών σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές | dete

Ο Εμπορικός Πατρών σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές και κυρίως για τα συμπεράσματα ότι οι Κυριακές «απελευθερώνονται» οφείλουμε να διευκρινίσουμε, όπως έκανε και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Καρανίκας με δήλωσή του, ότι είναι αυθαίρετα και λανθασμένα.

 

Η απόφαση του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ απλά αναγνωρίζει το δικαίωμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να καθορίζει τουριστικές περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Άρα, το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ το 2017  παραμένει σε ισχύ και δεν ανατρέπεται. Η Κυριακή εξακολουθεί να είναι ξεχωριστή και αναντικατάστατη ημέρα παρά τις πιέσεις και τα συμφέροντα των πολυκαταστημάτων και πολυεθνικών εμπορικών επιχειρήσεων. Το δικαστήριο έκρινε την Υπουργική απόφαση Παπαδημητρίου ως προς τη ύπαρξη ή όχι των κριτηρίων (σαφώς οριοθετημένων τοπικών ορίων, χρονικών περιόδων και αιτιολόγησης) και απλά αποδεχόμενο ότι αυτά υφίστανται, την έκρινε συνταγματική.

 

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ την ερχόμενη Δευτέρα 14/1/2019, ο Πρόεδρος του ΕΕΣΠ κ. Ρώρος και ο Γεν. Γραμματέας  κ. Βαγενάς θα θέσουν το θέμα άμεσης έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης με το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε ενόψει της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου να εξασφαλιστεί η δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για την λειτουργία των καταστημάτων αυστηρά 2 – 3  Κυριακές τον χρόνο.