Οι σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών που πιστοποιήθηκαν για τα προπτυχιακά τους προγράμματα σπουδών | dete

Οι σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών που πιστοποιήθηκαν για τα προπτυχιακά τους προγράμματα σπουδών

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε πιστοποίηση στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φιλολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο), της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους διαδικασίες, με βάση τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και με τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Η διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ολοκληρώθηκε με επιτόπιες επισκέψεις επιτροπών εμπειρογνώμων από το εξωτερικό.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας με τη διοίκηση των Ακαδημαϊκών Μονάδων. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων των Τμημάτων της Φιλολογίας και της Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και  εργάστηκαν με αφοσίωση  για την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών και για το εξαίρετο αποτέλεσμα που έφεραν στο Πανεπιστήμιο.