Οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και τα πρόστιμα του 2018 στη Δυτική Ελλάδα | dete

Οι κλάδοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας και τα πρόστιμα του 2018 στη Δυτική Ελλάδα

Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έκθεσης του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» που καταγράφει τα αποτελέσματα τη ελεγκτικής δράσης ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας το 2018 και την πενταετία 2013 – 2018.

Σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στη διάρκεια του 2018 ελέγχθηκαν 37.270 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 3.869 (ποσοστό 10,38%) απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους. Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν αδήλωτοι 5.689 (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα, αποκλειστικά για αδήλωτη εργασία, που ανέρχονται σε 58.857.687 ευρώ.

Σε ότι αφορά στη Δυτική Ελλάδα, τα μεγαλύτερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας εντοπίζονται στην Αχαΐα όπου σε 4.589 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, βρέθηκαν 944 αδήλωτοι εργαζόμενοι. Ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία με 2.007 επιχειρήσεις όπου εντοπίστηκαν  307 αδήλωτοι εργαζόμενοι και  η Ηλεία, όπου σε 1.413 επιχειρήσεις βρέθηκαν 203 αδήλωτοι εργαζόμενοι.

Στην κορυφή των κλάδων με τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας είναι η εστίαση και ακολουθούν η κατασκευή ειδών ένδυσης , η δασοκομία και υλοτομία , η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης , η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Στη Δυτική Ελλάδα το 2018 ελέγχθηκαν 1.541 επιχειρήσεις με 3.641 εργαζόμενους, από τις οποίες 151 (9,8%) βρέθηκαν να απασχολούν 202 άτομα (5,59%), με καθεστώς αδήλωτης εργασίας. Στις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Την πενταετία 2013-2018 ελέγχθηκαν συνολικά στη Δυτική Ελλάδα 8.009 επιχειρήσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων 901 (11,25%) εντοπίστηκαν να απασχολούν 1.454 αδήλωτους εργαζόμενους που δεν ήταν ασφαλισμένοι. Σε αυτές επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 15,1 εκ. ευρώ.