ΟΑΕΔ: Εντός Ιανουαρίου τρεις νέες προκηρύξεις για 16.933 άνεργους | dete

ΟΑΕΔ: Εντός Ιανουαρίου τρεις νέες προκηρύξεις για 16.933 άνεργους

Τουλάχιστον τρία προγράμματα απασχόλησης, επιδότησης και κατάρτισης σχεδιάζει να βάλει μπροστά εντός του Ιανουαρίου ο ΟΑΕΔ προχωρώντας στην έκδοση των σχετικών προκηρύξεων που θα αφορούν στην πρόσληψη 16.933 ανέργων σε ανάλογες θέσεις απασχόλησης. 

Τα τρία προγράμματα θα είναι τα εξής:

1) Το αργότερο μέχρι στα τέλη του μηνός ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσει στην έκδοση της προκήρυξης για το πρώτο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας της νέας χρονιάς με το οποίο θα προσληφθούν 8.933 εγγεγραμμένοι, στο μητρώο του, άνεργοι με οκτάμηνες συμβάσεις και κοινωνικά κριτήρια (χρόνος ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, εισόδημα κλπ), οι οποίοι θα απασχοληθούν σε τομείς δήμων, περιφερειών και σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που αντιστοιχεί στο ήμισυ των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προσωρινών θέσεων απασχόλησης, η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει μέρος των μακροχρόνιων ανέργων αλλά και άλλων ανέργων του ΟΑΕΔ με στόχο τη μείωση, έστω και με προσωρινές θέσεις εργασίας, της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης μέσω της κατάρτισης και επανένταξης στην αγορά εργασίας χιλιάδων ανέργων.

Με το πρώτο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 51 Δήμους, 5 Περιφέρειες και κέντρα Πρόνοιας.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν στις εξής κοινωνικές κατηγορίες:

-σε οικογένειες όπου δεν εργάζεται κανένα μέλος.

- άνεργοι που αποτελούν μέλη μονογονεϊκών οικογενειών όπου επίσης δεν εργάζεται κανένας.

-είναι μακροχρόνια άνεργοι

-είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ

-ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ

-είναι άνεργοι άνω των 29 ετών

-είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος (ΚΕΑ)

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και οι ωφελούμενοι απασχολούνται με τον κατώτατο μισθό σε κλάδους των ΟΤΑ (καθαριότητα, πράσινο, υγεία κλπ) και σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (υπηρεσίες ασύλου κλπ).

2) Νέο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρησιακής ευκαιρίας για 5.000 ανέργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έβαλαν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους τα χρόνια της κρίσης. Θα επιχορηγηθούν με 8.000-12.000 ευρώ για ένα χρόνο για το άνοιγμα νέας επιχείρησης με την υποχρέωση να την κρατήσουν σε λειτουργία άλλους τρεις μήνες. Παράλληλα θα τους δοθεί η δυνατότητα επέκτασης του διαστήματος λειτουργίας της επιχείρησης για επιπλέον 12 μήνες.

3)Στα τέλη Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί από τον ΟΑΕΔ νέο πρόγραμμα επιδότησης 3.000 ανέργων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης ηλικίας 24-29 ετών. Θα αφορά στην κατάρτιση των ανέργων πτυχιούχων σε σχετικά αντικείμενα με τις σπουδές τους όπως τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας, ανάπτυξης λογισμικού, ψηφιακή αναβάθμιση κλπ.