Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος κινητικότητας στο δημόσιο για το 2019 | dete

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος κινητικότητας στο δημόσιο για το 2019

Εγκύκλιο για την έναρξη του α΄ κύκλου κινητικότητας στον δημόσιο τομέα για το 2019, απέστειλε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου προς τα υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Με την εγκύκλιο ζητείται από τις κεντρικές υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς τους (νομικά πρόσωπα υπουργείων, ΟΤΑ) να υποβάλλουν έως τις 10 Απριλίου τα αιτήματά τους ανά κλάδο/ειδικότητα για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.

Η λίστα των θέσεων για μετάταξη/απόσπαση είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.

Τα αιτήματα αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, αφού τα αξιολογήσει, στη συνέχεια, δημοσιοποιεί τις θέσεις που είναι προς κάλυψη. Ειδικότερα, καταγράφονται ο φορέας και η μονάδα της θέσης, η γεωγραφική θέση της (δήμος), ο τύπος μετακίνησης (μετάταξη/απόσπαση), η εργασιακή σχέση, η κατηγορία εκπαίδευσης, ο κλάδος και το γενικό και ειδικό περίγραμμα της θέσης.

Έχοντας πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις μετακίνησης στους φορείς υποδοχής, οι οποίοι μέσω τριμελών επιτροπών τις αξιολογούν και αναλόγως εγκρίνουν ή απορρίπτουν. Να σημειωθεί ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του φορέα (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.