Νέο γήπεδο ΠΑΟΚ: «Πράσινο» φως για ειδικό χωρικό σχέδιο | dete

Νέο γήπεδο ΠΑΟΚ: "Πράσινο" φως για ειδικό χωρικό σχέδιο

Το «πράσινο φως» έδωσε σήμερα η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αναγνωρίζει την αναγκαιότητα σύνταξης ενός τέτοιου σχεδίου ως θεσμικού εργαλείου, το οποίο θα ορίζει τα δεδομένα των έργων, μελετών και ρυθμίσεων για τον χωρικό σχεδιασμό της περιοχής που θα ενταχθεί σ' αυτό. Στόχος είναι η ευρύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη έργων υπερτοπικής κλίμακας και στρατηγικής σημασίας.

Αρχικά ο φορέας υλοποίησης του σχεδίου δηλαδή ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, με αίτημά του, παρουσίασε το προβλεπόμενο όριο περιοχής παρέμβασης και τους αρχικούς στόχους του σχεδίου και ζήτησε τη χορήγηση θετικής γνωμοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, «η παραπάνω χωροθέτηση και οι πολεοδομικές ατελείς ρυθμίσεις τής γύρω περιοχής δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά και την αναγκαιότητα να θεωρηθεί ως περιοχή παρέμβασης και ανάπτυξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, η συνολική έκταση της πρώην Αλάνας Τούμπας [..] που περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Διογένους και Παπαηλιάκη».

Παράλληλα αναφέρεται ότι «με τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου θα επιτευχθεί η χωρική οργάνωση και η ανάπτυξη έργων και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου του ΠΑΟΚ και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας». Στους στόχους που αναμένεται να τεθούν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού ιστού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, το συνταίριασμα των προτεινόμενων παρεμβάσεων με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης που θα προκύψουν από την κατασκευή του νέου γηπέδου κ.α.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν σε θέματα κυρίως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ιδίως κοινοχρήστων/κοινωφελών εκτάσεων θα επιδιωχθεί η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τον δήμο Θεσσαλονίκης ή και με άλλους φορείς.