Μετά το καλοκαίρι οι εργασίες αποχέτευσης στα νότια της Πάτρας | dete

Μετά το καλοκαίρι οι εργασίες αποχέτευσης στα νότια της Πάτρας

Μετά το πέρας του καλοκαιριού τοποθετείται χρονικά η έναρξη των εργασιών για το αποχετευτικό δίκτυο στα Βραχναίικα, το Μονοδέντρι και τα Ροΐτικα, καθώς εκτιμήθηκε ότι οι παραλιακοί δρόμοι των τριών περιοχών αποτελούν τους βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Το δημοτικό συμβούλιο της Πάτρας συζήτησε τα θέματα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς 28ης Οκτωβρίου και Σταυροπούλου για τα Ροΐτικα, και την οδό Δεσποτοπούλου στα Μονοδέντρι και τα Βραχναίικα.

Και εκτίμησε ότι η έναρξη των εργασιών πρέπει να προγραμματιστεί μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των κατοίκων και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, καθώς και των επισκεπτών τους.

Στις ίδιες αποφάσεις που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο περιλαμβάνονται πίνακες των οδών που θα ισχύσει προσωρινή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, καθώς και η εκτίμηση ότι οι εργασίες πρέπει να επισπευστούν «λόγω της κρίσιμης κυκλοφοριακά και αναπτυξιακά» σημασίας των οδών, ώστε να μην υπάρξουν επιζήμιες οικονομικές συνέπειες.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο του μεγάλου έργου που θα εκτελέσει η ΔΕΥΑΠ με τίτλο: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ’ προτεραιότητας του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος» περιλαμβάνει δίκτυο λυμάτων συνολικού μήκους 58.050 μέτρων και τέσσερα αντλιοστάσια λυμάτων.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ έχει αποφανθεί ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές: Βραχναίικα, Μονοδένδρι, Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, Οβρυά, Δεμένικα.

Η εκτίμησή της ότι με την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου θα θωρακιστούν οι νότιες παραλίες της Πάτρας και χιλιάδες νοικοκυριά θα απαλλαγούν από τους βόθρους, ενώ θα δοθεί νέα πνοή στο περιβάλλον και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων στα νότια προάστια της Πάτρας.