Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η άρδευση στον Κάμπο Δυτικής Αχαΐας- Στην τελική ευθεία το φράγμα Πείρου Παραπείρου | dete

Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η άρδευση στον Κάμπο Δυτικής Αχαΐας- Στην τελική ευθεία το φράγμα Πείρου Παραπείρου

Oριστική λύση στην ύδρευση, αλλά και στην άρδευση της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας αναμένεται να δώσει η ολοκλήρωση του φράγματος Πείρου – Παραπείρου. Πριν από λίγες ημέρες, οι υπεύθυνοι της κατασκευάστριας εταιρείας, «Μηχανική», πραγματοποίησαν δοκιμαστική έμφραξη του κεντρικού ταμιευτήρα και, σύμφωνα με τους τεχνικούς, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η πλήρης κάλυψη του φράγματος με νερό.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο ξεχωριστά φράγματα, το Φράγμα Βαλμαντούρας και το Φράγμα Αστερίου, που θα αποτελέσει τεχνητή λίμνη. Όπως έχει υπολογιστεί από τους υπευθύνους, σε έξι μήνες το φράγμα θα έχει καλυφθεί τουλάχιστον κατά 50% με νερό, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η υδροδότηση της Πάτρας. Επιπλέον, ο μεγάλος ταμιευτήρας του Αστερίου θα έχει πλήρως καλυφθεί εντός οκταμήνου. Να σημειωθεί ότι από πέρυσι έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα για την παράκαμψη της Πατρών – Τριπόλεως (πρ. ΕΟ «111»), στο ύψος της περιοχής που θα καλυφθεί από νερό.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ. Με την εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Πείρου και του παραποτάμου του Παραπείρου, τα οποία θα διοχετεύονται στο φράγμα, αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης περιοχών της Πάτρας, της ΒΙΠΕ Πατρών και όλης της Βορειοδυτικής και Δυτικής Αχαΐας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την άρδευση των καλλιεργειών, ουσιαστική και ολοκληρωμένη λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δυτική Αχαΐα μπορεί να δώσει μόνο η επέκταση του φράγματος του Πηνειού, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τους αγρότες του Κάμπου.

Η περιοχή είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γεωργική, μεικτής έκτασης 96.000 στρεμμάτων περίπου, και δεν διαθέτει συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η εξυπηρέτηση των αρδεύσεων γίνεται σήμερα πλημμελώς από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, οι οποίες όμως φθάνουν ακόμη και τα 300 μέτρα για να εξάγουν νερό.

Η σημαντική έλλειψη σε αρδευτικό νερό οδηγεί σε αυξημένες γεωτρήσεις που προκαλούν ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, η χρήση χαμηλής ποιότητας αρδευτικού νερού προκαλεί συνεχή υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών.

Η κατασκευή, λοιπόν, του συγκεκριμένου έργου κρίνεται ως άμεση και επιτακτική για τη διασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος της περιοχής και την αειφορία των φυσικών της πόρων.

ypaithros