Λύση για τους 65αρηδες που δεν ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης | dete

Λύση για τους 65αρηδες που δεν ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης

Με εγκύκλιο, που εκδόθηκε χθες από το υπουργείο Μεταφορών, καλούνται οι υπηρεσίες των περιφερειών να προχωρούν χωρίς καθυστέρηση σε ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης και μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η σχετική διάταξη του διατάγματος 51/2012 (παράγραφος 1 του άρθρου 7) που αναφέρει ότι «η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε ...", αντικαταστάθηκε με το νόμο 4568/2018 (παράγραφος 2 του άρθρου 60) και τη φράση "η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της... ».

Το υπουργείο στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζει ωστόσο ότι «η διάταξη αυτή προβλέπει τη δυνατότητα ανανέωσης κάθε κατηγορίας άδεια οδήγησης πριν την ημερομηνία λήξης της και, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τάσσει το προεδρικό διάταγμα, σκοπό δε έχει να αποσαφηνίσει ότι η ανανέωση της άδειας οδήγησης επιτρέπεται πριν από τη λήξη της».

Τέλος σημειώνει ότι δεν αποκλείει «τη δυνατότητα ανανέωσης και των αδειών οδήγησης που έχουν ήδη λήξει, δεδομένου ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ίδιου διατάγματος προβλέπει το ενδεχόμενο ανανέωσης της άδειας οδήγησης μετά τη λήξη της και ορίζει ως έναρξη της διοικητικής ισχύος αυτής την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης».