Κτηματολόγιο: «Κόφτης» στις κρυφές χρεώσεις-Άμεση εξέταση ενστάσεων | dete

Κτηματολόγιο: «Κόφτης» στις κρυφές χρεώσεις-Άμεση εξέταση ενστάσεων

Απαλλαγή από την πληρωµή τελών αλλά και λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονταν σε ορισµένες περιπτώσεις διόρθωσης των στοιχείων των αρχικών εγγραφών καθορίζει το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το Κτηµατολόγιο. Επιπλέον, προβλέπονται διαδικασίες-εξπρές για την εξέταση των ενστάσεων των πολιτών, βάζοντας τέλος στον γολγοθά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί πολίτες είχαν χρεωθεί ακόµα και ανά… σελίδα για τα απαιτούµενα έγγραφα, προκειµένου να προβούν σε µεταβολές στοιχείων σε δηλώσεις περιουσίας που έχουν ήδη κατατεθεί και αφορούν δικαιώµατα ή σφάλµατα των γεωµετρικών στοιχείων.

Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην κτηµατογράφηση της χώρας, που βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο και η οποία -εκτός των υπόλοιπων εµποδίων- έρχεται αντιµέτωπη και µε την απροθυµία των ιδιοκτητών να µετάσχουν στη διαδικασία. Στο εξής οι πολίτες θα απαλλαγούν από την πληρωµή του τέλους ύψους 5 ευρώ για την υποβολή αίτησης διόρθωσης-ένστασης για τη διόρθωση των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων της ανάρτησης.

Σε ορισµένα άµισθα υποθηκοφυλακεία τα συγκεκριµένα έγγραφα χρεώνονταν έως και 3,5 ευρώ ανά σελίδα, γεγονός που οδηγούσε σε µεγάλες χρεώσεις, αν συνυπολογίσει κανείς ότι τα συµβόλαια ενός διαµερίσµατος σε πολυκατοικία είναι πολυσέλιδα – και αυτό δεν ήταν το µοναδικό έγγραφο που χρειάζονταν οι αιτούντες. Το σχετικό νοµοσχέδιο αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο και -σύµφωνα µε πληροφορίες- θα περιλαµβάνει και αλλαγές σε θέµατα που σχετίζονται µε:

  • Την εξωδικαστική λύση για µια σειρά προβληµάτων, όπως είναι οι γεωµετρικές µεταβολές, για τις οποίες, αν και η δικαστική οδός δεν είναι ούτε τώρα µονόδροµος, πολλοί πολίτες κατευθύνονταν λανθασµένα σε αυτή. Πλέον ορίζεται ότι θα δίνεται εξουσιοδότηση στον τοπογράφο που καταθέτει το τοπογραφικό διάγραµµα να αναλαµβάνει την ευθύνη ως προς το αν η αλλαγή είναι υλοποιήσιµη, ώστε να αποσυµφορηθούν και οι υπηρεσίες του φορέα.
  • Την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης και την επιτάχυνση της συγκρότησης των σχετικών επιτροπών. Ετσι, ορίζεται προθεσµία δύο µηνών για την εξέταση των ενστάσεων, µε δυνατότητα παράτασης για ακόµα δύο µήνες ύστερα από συγκεκριµένη αιτιολόγηση. Επιπλέον, δίνεται δεκαπενθήµερη προθεσµία για τη σύνθεση των επιτροπών µε τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη. Να σηµειωθεί ότι η αδυναµία συγκρότησης επιτροπών και η έλλειψη προθεσµίας εξέτασης των ενστάσεων οδηγούσαν σε καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν ακόµα και τον έναν χρόνο σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, σε περίπτωση απροθυµίας δικηγόρων και µηχανικών να στελεχώσουν τις τριµελείς επιτροπές, εξετάζεται να δίνεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Κτηµατολόγιο να ορίζει εκείνο µέλη. Εµφαση θα δοθεί στις περιοχές όπου διενεργείται προανάρτηση. Υπενθυµίζεται ότι τον Απρίλιο θα γίνει προανάρτηση στον ∆ήµο Αθηναίων-, αλλά και στις πόλεις του Βόλου, της Λαµίας και της Λιβαδειάς. Στο µεταξύ, ο αριθµός των περιοχών στις οποίες θα γίνεται προανάρτηση θα αυξάνεται διαρκώς, δεδοµένου ότι το στάδιο αυτό είναι πλέον υποχρεωτικό.
  • • Τη δυνατότητα παράτασης των προθεσµιών που σχετίζονται µε την κτηµατογράφηση σε περιπτώσεις έκτακτων φυσικών καταστροφών (σεισµοί, πληµµύρες κ.λπ.), ώστε να µη θεωρούνται εκπρόθεσµες οι δηλώσεις, καθώς το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο είναι πολύ σφιχτό.
  • Την επιτάχυνση της διαδικασίας απορρόφησης των υποθηκοφυλακείων από τα κτηµατολογικά γραφεία. Λόγω της διαπιστωµένης δυσκολίας να αναλάβουν οι σηµερινοί υποθηκοφύλακες καθήκοντα προϊσταµένου των γραφείων, θα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης άλλου από όµορο δήµο.