Θέματα οδοποιϊας, αντιπλημμυρικά έργα και ο προϋπολογισμός της Ελπίδας σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αχαΐας | dete

Θέματα οδοποιϊας, αντιπλημμυρικά έργα και ο προϋπολογισμός της Ελπίδας σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αχαΐας

Τις πρώτες του συνεδριάσεις για το 2019 πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

Πρόκειται να συζητηθούν θέματα οδοποιίας, αντιπλημμυρικών έργων και ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ». Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση με αντικείμενο το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019.

Ειδικότερα, θα συζητηθεί η έγκριση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Σελινούντα», συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων και την οριοθέτηση του συνόλου του ποταμού, με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών.

Επίσης, τη συνεδρίαση θα απασχολήσει η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για δύο νέα έργα που εντάχθηκαν στη ΣΑΕΠ 001 της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και αφορούν την «Βελτίωση του Δρόμου Διασελλάκι – Πέρκος» και συγκεκριμένα την Ά φάση του έργου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και την «Βελτίωση του δρόμου Δρυμώνας – Νεροσύρτης» για την Β΄ φάση, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, πρόκειται να τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ», δεδομένου ότι επιχορηγείται με 317.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των λειτουργικών του δαπανών. Οι πόροι εξοικονομούνται από την ορθή οικονομική διαχείριση της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Ιδρύματος, είναι η διαμονή και σίτιση ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εκτός της έδρας λειτουργίας του και υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευτήρια των Πατρών.

Θα ακολουθήσει Ειδική Συνεδρίαση στις 17.00, με μοναδικό θέμα την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η Ελπίδα»