Η Διεθνής επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων έρχεται στην Πάτρα – Καθοριστικές αποφάσεις για τους Παράκτιους | dete

Η Διεθνής επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων έρχεται στην Πάτρα - Καθοριστικές αποφάσεις για τους Παράκτιους

Στην Πάτρα στις 2-4/4/2019, θα φιλοξενηθεί και θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΜΑ (Διεθνής Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων), καθώς και οι ειδικές Επιτροπές της.
Τα μέλη της ΔΕΜΑ θα ενημερωθούν για την πορεία προετοιμασίας των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων
Αγώνων Πάτρα 2019, θα επισκεφτούν τις τοποθεσίες που θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα και θα
παρακαθήσουν σε επίσημα γεύματα που θα παραθέσουν προς τιμήν του Προέδρου της ΔΕΜΑ κ.Amar
Addadi και των μελών της ΔΕΜΑ, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ.
Φώτης Σαραντόπουλος.
Η Επιτροπή Εργασίας της ΔΕΜΑ θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη λεπτομερή επιθεώρηση
των πεπραγμένων της Ο.Ε. και θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με την
προετοιμασία των Αγώνων .
Η Ο. Ε. των ΙΙ μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, καλωσορίζει την ΔΕΜΑ στην πόλη μας,
εύχεται καλή διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες της .