Ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων για να «τρέξουν» οι επενδύσεις | dete

Ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων για να «τρέξουν» οι επενδύσεις

Στη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδοτήσεων προχωρά η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών δόμησης και λειτουργίας έργων, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η λειτουργία του νέου συστήματος, μέσω του οποίου θα εκδίδονται όλων των ειδών οι άδειες για δημόσια και ιδιωτικά έργα, προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα».

Στόχος είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία που υπάρχει τώρα, δεδομένου ότι για την έκδοση μίας άδειας δόμησης ή για μία ξενοδοχειακή επένδυση απαιτείται χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από πέντε έως 30 μήνες. Για να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες, επενδυτές και πολίτες θα πρέπει να αποταθούν σε αρκετές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Στο κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων θα ενταχθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες. «Η ένταξή τους σε ένα ενιαίο σύστημα προσδοκάται να συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας», σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα της Τετάρτης.

Πως θα λειτουργεί το κεντρικό σύστημα αδειοδότησης

Μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ψήφιση της διάταξης, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μηχανικοί πρέπει να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων τις υφιστάμενες άδειες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε μορφή ψηφιακών αρχείων.

Οι άδειες που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση της τροπολογίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο σύστημα εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή τους. Εκτός από τις άδειες, στο σύστημα περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και τα αποτελέσματα ελέγχων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη και λειτουργία του κεντρικού συστήματος αδειοδοτήσεων αναμένεται να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), δεδομένου ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρει ότι ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο έχει σχετική εμπειρία στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής χορήγησης των αδειών δόμησης. Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι στον ίδιο φορέα μπορεί να ανατεθεί η ανάπτυξη και η λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και θεσπίζεται με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο.

Όταν θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο ψηφιακός χάρτης, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε περίπου δύο χρόνια, πολίτες και επενδυτές θα μπορούν από τον υπολογιστή τους να πάρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες (οικοδομική γραμμή, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις κτλ) για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, με ισχύ διοικητικής πράξης.

Όλα τα επιμέρους αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του συστήματος καθορίζονται με εξουσιοδοτική διάταξη του υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που θα αναλάβει τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οφειλές ΟΤΑ και δημοτική συγκοινωνία

Με ποσό έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούν να επιχορηγούνται οι δήμοι για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων τους σε ιδιώτες που προέρχονται από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, η επιχορήγηση θα προέρχεται από χρηματικά διαθέσιμα του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», ο οποίος τηρείται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.

Η διάταξη θα εφαρμοστεί και για την εξόφληση υποχρεώσεων δήμων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων. Στόχος της τροπολογίας είναι εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δήμων και να εκλείψει ο κίνδυνος αναστολής κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.

Όπως προβλέπει η τροπολογία, οι παρεχόμενες διευκολύνσεις ισχύουν και για τις υποχρεώσεις των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ. Στις 30 Ιουνίου 2019 , οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων προς την ΕΥΔΑΠ, ανήλθαν σε 19,7 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ποσά για τα οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση ρύθμισης οφειλών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών ορίζει επίσης ότι οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού (δήμοι) μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικά λεωφορεία ιδιοκτησίας τους, για να εκτελούν δρομολόγια από και προς το κέντρο του δήμου εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή.

πηγή: economistas.gr