Ζητά 193 εκ. ευρώ η Κομισιόν από τον «στρατηγό άνεμο» του 2007 – Ζητούνται ανακτήσεις από 750 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις | dete

Ζητά 193 εκ. ευρώ η Κομισιόν από τον «στρατηγό άνεμο» του 2007 - Ζητούνται ανακτήσεις από 750 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ετοιμάζονται να παραπέμψουν την Ελλάδα οι υπηρεσίες της Κομισιόν για τις ενισχύσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 σε Πελοπόννησο και Εύβοια, καθώς έχουν διαπιστώσει ότι πρόκειται για παράνομες κρατικές ενισχύσεις, αφού εφαρμόστηκαν χωρίς να κοινοποιηθούν στην ΕΕ.

Όπως γράφει το Agricola της Καθημερινής της Κυριακής, οι υπηρεσίες της Κομισιόν διατηρούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά τους με το ενωσιακό δίκαιο, δεδομένου ότι στα εν λόγω μέτρα έχουν υπαχθεί επιχειρήσεις με μοναδικό κριτήριο τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του εάν είχαν υποστεί ή όχι ζημιά, λόγω των πυρκαγιών, αλλά και ανεξαρτήτως του ποσού της ζημίας που τυχόν είχαν υποστεί.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του «Α» από την ως τώρα επεξεργασία των στοιχείων η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί οι δικαιούχοι της επιδότησης επιτοκίου ανέρχονται σε περίπου 3.800 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 193 εκ. ευρώ.
Οι δικαιούχοι των κρατικών εγγυήσεων ανέρχονται στους 750 και το συνολικό εγγυημένο από το ελληνικό Δημόσιο ποσό σε 118 περίπου εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την έως τώρα αλληλογραφία των ελληνικών αρχών με την ΕΕ έχει προκύψει δυσκολία στην τεκμηρίωσης της συμβατότητας των μέτρων με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα εν λόγω μέτρα να κριθούν παράνομα και ασυμβίβαστα με την εσωτερική αγορά και να εκδοθεί απόφαση για έντοκη ανάκτηση των ποσών από τους δικαιούχους.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από καταγγελία που έκανε ανταγωνιστής σε βάρος  μιας εκ των δικαιούχων, της επιχείρησης Σόγια Ελλάς ΑΕ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία έρευνας, η οποία επεκτάθηκε πλέον, πέραν της συγκεκριμένης εταιρείας, σε όλους τους δικαιούχους των καθεστώτων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί στο σύνολο των δικαιούχων ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας.

Το χρονικό των ενισχύσεων του 2007

Στις 25 Αυγούστου 2007 ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου και του Αυγούστου 2007 που εκδηλώθηκαν στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας.

Οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι η έκταση και το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές των ανωτέρω περιοχών ήταν τεράστια και είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών και ζωικού πληθυσμού, την καταστροφή της υπαίθρου και των υποδομών, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Η κλίμακα του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε να χαρακτηριστεί από τις ελληνικές αρχές θεομηνία.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης υιοθετήθηκε η απόφαση «Δάνεια για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 στους νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και στην περιοχή Αιγιαλεία του νομού Αχαΐας».

Η απόφαση προέβλεπε δύο καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων. Το πρώτο αφορούσε τις οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, μέχρι τις 25 Αυγούστου 2007, ενώ το δεύτερο αφορούσε νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης  τα οποία θα καταβάλλονταν μετά τις 25 Αυγούστου 2007.

Η απόφαση προέβλεπε συγκεκριμένα τα εξής:

1 Ρυθμίσεις οφειλών

Όλες οι οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη, μέχρι την 25-08-2007 των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2007 κεφαλαιοποιήθηκαν και έγιναν ένα νέο δάνειο με περίοδο χάριτος 28 μηνών και με πρώτη καταβλητέα δόση την 31.12.2009.

Το υπόλοιπο δάνειο θα εξοφλούνταν σε ίσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις. Η συνολική διάρκεια της ρύθμισης του δανείου ορίζεται σε δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος.

2 Χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης  σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Για δάνεια μέχρι 5.000 ευρώ προβλεπόταν επιδότηση τόκων κατά 100%

Για δάνεια μέχρι 20.000 ευρώ προβλεπόταν επιδότηση τόκων κατά 80%

Για δάνεια μέχρι 60.000 ευρώ προβλεπόταν επιδότηση τόκων κατά 50%

Για δάνεια μέχρι 90.000 ευρώ προβλεπόταν επιδότηση τόκων κατά 30%

Το ποσοστό επιδότησης τόκων θα ήταν ενιαίο για όλο το ποσό του δανείου Τα ανωτέρω δάνεια θα χορηγούνται κατ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2006 και θα είναι διάρκειας 60 μηνών.